X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 88 / 162

596 views

0 shares

0 downloads

0 comments

88 / 162

REGEL 24

utanför green. (iv) På tee: Om bollen ligger på tee, skall spelaren lyfta bollen och

droppa den utan plikt i enlighet med punkt (i) ovan. Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna regel.

(Boll som rullar till ett läge där det föreligger störande inverkan av den olägenhet från vilken lättnad togs – se Regel 20-2c (v))

Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna regel om (a) det är uppenbart orimligt för honom att utföra ett slag på grund av störande inverkan av något annat än ett oflyttbart hindrande föremål eller (b) om störande inverkan från ett oflyttbart hindrande föremål endast skulle uppstå genom användande av en onödigt onormal stans, sving eller spelriktning.

Anm. 1: Om en boll ligger i ett vattenhinder (inklusive ett sido- vattenhinder) får spelaren inte ta lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart hindrande föremål. Spelaren skall spela bollen som den lig- ger eller fortsätta enligt Regel 26-1.

Anm. 2: Om en boll som skall droppas eller placeras enligt denna regel inte omedelbart kan återfås, får den ersättas med en annan boll.

Anm. 3: Tävlingsledningen får utfärda en lokal regel som fastslår att spelaren måste fastställa närmaste punkt för lättnad utan att mäta över, genom eller under det hindrande föremålet.

24-3. Boll förlorad i hindrande föremål Det är en fråga om fakta huruvida en boll som förlorats efter att ha slagits mot ett hindrande föremål har förlorats i det hindrande före- målet. För att få behandla en boll som förlorad i det hindrande före- målet, måste det finnas godtagbara skäl att anse att så är fallet. I av- saknad av sådana skäl, skall bollen behandlas som en förlorad boll och Regel 27 skall tillämpas.

a. Boll förlorad i flyttbart hindrande föremål Om en boll är förlorad i ett flyttbart hindrande föremål får spelaren utan plikt ta bort det hindrande föremålet och skall på spelfältet eller i ett hinder droppa en boll, eller på green placera en boll, så nära som möjligt intill punkten rakt under den plats där bollen sist skar det flyttbara hindrande föremålets yttre gräns, men inte närmare hålet.

85

Document info
Document views596
Page views598
Page last viewedSat Jan 21 11:27:13 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments