X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 89 / 162

509 views

0 shares

0 downloads

0 comments

89 / 162

86

REGEL 24/25

b. Oflyttbart hindrande föremål Om en boll är förlorad i ett oflyttbart hindrande föremål, skall den punkt bestämmas där bollen sist skar det hindrande föremålets yttre gräns, och för tillämpning av denna regel, skall bollen anses ligga vid denna punkt och spelaren får ta lättnad som följer:

 • (i)

  På spelfältet: Om bollen sist skar det oflyttbara hindrande före- målets yttre gräns vid en punkt på spelfältet får spelaren utan plikt sätta in en ny boll och ta lättnad så som föreskrives i Regel 24-2b(i).

 • (ii)

  I en bunker: Om bollen sist skar det oflyttbara hindrande före- målets yttre gräns vid en punkt i en bunker får spelaren utan plikt sätta in en ny boll och ta lättnad så som föreskrives i Regel 24-2b(ii).

 • (iii)

  I ett vattenhinder (inklusive ett sidovattenhinder): Om bol- len sist skar det oflyttbara hindrande föremålets yttre gräns vid en punkt i ett vattenhinder, har spelaren inte rätt till lättnad utan plikt. Spelaren skall fortsätta enligt Regel 26-1.

 • (iv)

  På green: Om bollen sist skar det oflyttbara hindrande föremå- lets yttre gräns vid en punkt på green får spelaren utan plikt sät- ta in en ny boll och ta lättnad så som föreskrives i Regel 24-2b(iii).

 •     

  :

Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag.

REGEL 25. ONORMALA MARKFÖRHÅLLANDEN, PLUGGAD BOLL OCH FEL GREEN

Definitioner Alla definierade begrepp står i kursiv stil och återfinns i alfabetisk ord- ning i avsnittet Definitioner, se sid 22–35.

25-1. Onormala markförhållanden

a. Störande inverkan Störande inverkan av ett onormalt markförhållande föreligger när en boll ligger i eller berör olägenheten eller när denna påverkar spela-

Document info
Document views509
Page views511
Page last viewedMon Jan 16 20:47:17 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments