X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 90 / 162

534 views

0 shares

0 downloads

0 comments

90 / 162

REGEL 25

rens stans eller området för hans avsedda sving. Om spelarens boll ligger på green, föreligger störande inverkan även om ett onormalt markförhållande på green befinner sig i hans puttlinje. I övriga fall utgör mellanliggande onormala markförhållanden i spellinjen inte i sig störande inverkan enligt denna regel.

Anm: Tävlingsledningen får utfärda en lokal regel som vägrar spe- laren lättnad från störande inverkan på hans stans av ett onormalt markförhållande.

b. Lättnad Utom när bollen ligger i ett vattenhinder eller ett sidovattenhinder, får en spelare ta lättnad från störande inverkan av ett onormalt markför- hållande som följer:

 • (i)

  På spelfältet: Om bollen ligger på spelfältet skall spelaren lyfta bollen och droppa den utan plikt inom en klubblängd från och inte närmare hålet än närmaste punkt för lättnad. Närmaste punkt för lättnad får inte vara i ett hinder eller på en green. När bollen droppas inom en klubblängd från närmaste punkt för lättnad, skall bollen först träffa en del av banan på en punkt som und- viker störande inverkan av förhållandet och inte är i ett hinder och inte är på en green.

 • (ii)

  I en bunker: Om bollen är i en bunker, skall spelaren lyfta bol- len och droppa den antingen:

  • (a)

   Utan plikt i enlighet med punkt (i) ovan, utom att närmaste punkt för lättnad skall vara i bunkern och bollen måste drop- pas i bunkern, eller om fullständig lättnad är omöjlig, så nära som möjligt den punkt där bollen låg men ej närmare hålet på en del av banan i bunkern som ger största möjliga lättnad från förhållandet, eller

  • (b)

   Med ett slags plikt utanför bunkern, och därvid hålla den punkt där bollen låg rakt mellan hålet och den punkt där bol- len droppas, utan någon gräns för hur långt bakom bunkern bollen får droppas.

 • (iii)

  På green: Om bollen ligger på green, skall spelaren lyfta bol- len och utan plikt placera den på närmaste punkt för lättnad som inte får vara i ett hinder, eller om fullständig lättnad är

87

Document info
Document views534
Page views536
Page last viewedWed Jan 18 04:28:39 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments