X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 91 / 162

593 views

0 shares

0 downloads

0 comments

91 / 162

88

REGEL 25

omöjlig, på en punkt så nära som möjligt där den låg, som ger största möjliga lättnad från förhållandet, men inte är närmare hål eller i ett hinder. Närmaste punkt för lättnad eller största möj- liga lättnad, kan vara utanför green. (iv) På tee: Om bollen ligger på tee, skall spelaren lyfta bollen och

droppa den utan plikt i enlighet med punkt (i) ovan. Bollen får rengöras när den lyfts enligt Regel 25-1b.

(Boll som rullar till ett läge där det föreligger störande inverkan av den olägenhet från vilket lättnad togs – se Regel 20-2c (v).)

Undantag: En spelare får inte erhålla lättnad enligt denna regel om (a) det är uppenbart orimligt för honom att spela ett slag på grund av störande inverkan av något annat än ett onormalt markförhållande eller (b) om störande inverkan från ett onormalt markförhållande endast skulle uppstå genom användande av en onödigt onormal stans, sving eller spelriktning.

Anm. 1: Om en boll ligger i ett vattenhinder (inklusive ett sidovat- tenhinder) har spelaren inte rätt till lättnad utan plikt från störande inverkan av ett onormalt markförhållande. Spelaren skall spela bollen som den ligger (såvida inte detta förbjuds av en lokal regel) eller för- fara enligt Regel 26-1.

Anm. 2: Om en boll som skall droppas eller placeras enligt denna regel inte omedelbart kan återfås, får den ersättas med en annan boll.

c. Boll förlorad Det är en fråga om fakta huruvida en boll som förlorats efter att ha slagits mot ett onormalt markförhållande har förlorats i olägenheten. För att få behandla bollen som förlorad i det onormala markförhål- landet, måste det finnas godtagbara skäl att anse att så är fallet. I avsaknad av sådana skäl, skall bollen behandlas som en förlorad boll och Regel 27 skall tillämpas.

Om en boll är förlorad i ett onormalt markförhållande, skall den punkt fastställas där bollen sist skar den yttre gränsen för förhållan- det och för tillämpning av denna regel, skall bollen anses ligga vid denna punkt och spelaren får ta lättnad som följer: (i) På spelfältet: Om bollen sist skar den yttre gränsen för det onor-

mala markförhållandet vid en punkt på spelfältet, får spelaren

Document info
Document views593
Page views595
Page last viewedSat Jan 21 08:41:32 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments