X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 92 / 162

591 views

0 shares

0 downloads

0 comments

92 / 162

REGEL 25

utan plikt sätta in en ny boll och ta lättnad på sätt som föreskrivs i Regel 25-1b (i).

 • (ii)

  I en bunker: Om bollen sist skar den yttre gränsen för det onor- mala markförhållandet vid en punkt i en bunker, får spelaren utan plikt sätta in en ny boll och ta lättnad enligt Regel 25-1b

  • (ii)

   .

 • (iii)

  I ett vattenhinder (inklusive ett sidovattenhinder): Om bol- len sist skar den yttre gränsen av det onormala markför- hållandet vid en punkt i ett vattenhinder, har spelaren inte rätt till lättnad utan plikt. Spelaren skall fortsätta enligt Regel 26-1.

 • (iv)

  På green: Om bollen sist skar den yttre gränsen för det onorma- la markförhållandet vid en punkt på green, får spelaren utan plikt sätta in en ny boll och ta lättnad enligt Regel 25-1b (iii).

25-2. Pluggad boll En boll som ligger i sitt eget nedslagsmärke i marken på en finklippt del av spelfältet får lyftas, rengöras och droppas, utan plikt, så nära som möjligt den punkt där den låg men inte närmare hålet. När bol- len droppas skall den först träffa en del av banan som tillhör spel- fältet.

Med ”finklippt del” avses varje del av banan, inberäknat stigar genom ruffen, som är nedklippt till samma höjd som fairway eller lägre.

25-3. Fel green

a. Störande inverkan Störande inverkan av fel green föreligger när bollen ligger på fel green.

Påverkan på spelarens stans eller på området för hans avsedda sving utgör inte i sig störande inverkan enligt denna regel.

b. Lättnad Om en spelares boll ligger på fel green får han inte spela bollen som den ligger. Han skall ta lättnad utan plikt på följande sätt:

Spelaren skall lyfta bollen och droppa den inom en klubblängd från och inte närmare hålet än närmaste punkt för lättnad. Närmaste punkt för lättnad får inte vara i ett hinder eller på en green. När bol-

89

Document info
Document views591
Page views593
Page last viewedSat Jan 21 04:36:06 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments