X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 93 / 162

515 views

0 shares

0 downloads

0 comments

93 / 162

90

REGEL 25/26

len droppas inom en klubblängd från närmaste punkt för lättnad, skall bollen först träffa en del av banan på en punkt som undviker störande inverkan av fel green och inte är i ett hinder och inte är på en green. Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna regel.

 •     

  :

Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag.

REGEL 26. VATTENHINDER (INKLUSIVE SIDOVATTENHINDER)

Definitioner Alla definierade begrepp står i kursiv stil och återfinns i alfabetisk ord- ning i avsnittet Definitioner, se sid 22–35.

26-1. Lättnad för boll i vattenhinder Det är en fråga om fakta huruvida en boll som förlorats efter att ha slagits mot ett vattenhinder har förlorats i eller utanför hindret. För att få behandla en boll som förlorad i ett vattenhinder, måste det fin- nas godtagbara skäl att anse att bollen hamnat i detta. I avsaknad av sådana skäl, skall bollen behandlas som en förlorad boll och Regel 27 skall tillämpas. Om en boll är i eller är förlorad i ett vattenhinder (vare sig bollen ligger i vatten eller inte), får spelaren, med ett slags plikt, antingen:

 • a.

  Spela en boll så nära som möjligt från den plats varifrån den ursprungliga bollen senast spelades (se Regel 20-5), eller

 • b.

  Droppa en boll bakom vattenhindret och därvid hålla den punkt där den ursprungliga bollen sist skar vattenhindrets gräns direkt mellan hålet och den plats där bollen droppas – dvs. på ”flagg- linjen” – utan någon gräns för hur långt bakom vattenhindret bol- len får droppas, eller

 • c.

  Som ytterligare alternativ, tillämpliga endast om bollen sist skar gränsen till ett sidovattenhinder, droppa en boll utanför vatten- hindret inom två klubblängder och ej närmare hål än (i) den punkt där den ursprungliga bollen sist skar vattenhindrets gräns, eller (ii) en punkt på samma avstånd från hålet på vattenhindrets motsatta

Document info
Document views515
Page views517
Page last viewedTue Jan 17 04:55:24 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments