X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 94 / 162

533 views

0 shares

0 downloads

0 comments

94 / 162

REGEL 26

gräns. Bollen får lyftas och rengöras när man tillämpar denna regel. (Förbjudna åtgärder när bollen är i ett hinder – se Regel 13-4) (Boll som rör sig i vatten i ett vattenhinder – se Regel 14-6)

26-2. Boll som spelas från ett vattenhinder

a. Bollen stannar i samma eller ett annat vattenhinder Om en boll som spelats från ett vattenhinder stannar i samma eller ett annat vattenhinder efter slaget, får spelaren:

 • (i)

  fortsätta enligt Regel 26-1a. Om spelaren, efter att ha droppat i hindret, väljer att inte spela den droppade bollen, får han:

   • (a)

    med avseende på detta hinder fortsätta enligt Regel 26-1b, eller 26-1c om denna är tillämplig, och därvid lägga till det ytterligare pliktslag som föreskrivs i den regeln, eller

   • (b)

    lägga till ytterligare ett pliktslag och spela en boll så nära som möjligt från den plats varifrån det senaste slaget utanför ett vattenhinder slogs (se Regel 20-5), eller

 • (ii)

  fortsätta enligt Regel 26-1b, eller 26-1c om denna är tillämplig, eller

 • (iii)

  med ett slags plikt spela en boll så nära som möjligt från den plats varifrån det senaste slaget utanför ett vattenhinder slogs (se Regel 20-5).

  • b.

   Bollen förlorad eller ospelbar utanför hindret, eller out-of-

bounds Om en boll som spelats från ett vattenhinder är förlorad eller förkla- ras ospelbar utanför vattenhindret eller är out-of-bounds, får spelaren, efter att ha lagt till ett pliktslag enligt Regel 27-1 eller 28a:

 • (i)

  spela en boll så nära som möjligt från den plats i hindret varifrån den ursprungliga bollen senast spelades (se Regel 20-5), eller

 • (ii)

  förfara enligt Regel 26-1b eller Regel 26-1c om denna är till- lämplig, och lägga till det extra pliktslag som föreskrivs i den regeln, och som referenspunkt för droppningen använda den punkt där den ursprungliga bollen sist skar hindrets gräns när den hamnade i hindret, eller

 • (iii)

  lägga till ett extra pliktslag och spela en boll så nära som möj-

91

Document info
Document views533
Page views535
Page last viewedWed Jan 18 04:11:39 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments