X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 95 / 162

502 views

0 shares

0 downloads

0 comments

95 / 162

92

REGEL 26/27

ligt från den plats varifrån det senaste slaget utanför vattenhin- dret slogs (se Regel 20-5). Anm. 1: När en spelare förfar enligt Regel 26-2b behöver han inte droppa en boll enligt Regel 27-1 eller 28a. Om han droppar en boll behöver han inte spela den. Han kan istället förfara enligt Regel 26- 2b(ii) eller (iii).

Anm. 2: Om en boll som spelats från ett vattenhinder förklaras ospelbar utanför hindret, finns det ingenting i Regel 26-2b som för- hindrar spelaren att tillämpa Regel 28b eller c.

 •     

  :

Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag.

REGEL 27. BOLL FÖRLORAD ELLER OUT-OF-BOUNDS. PROVISORISK BOLL

Definitioner Alla definierade begrepp står i kursiv stil och återfinns i alfabetisk ord- ning i avsnittet Definitioner, se sid 22–35.

27-1. Boll förlorad eller out-of-bounds Om en boll är förlorad eller är out-of-bounds, skall spelaren med ett slag plikt, spela en boll så nära som möjligt från den plats varifrån den ursprungliga bollen senast spelades (se Regel 20-5).

Undantag:

 • 1.

  Om det finns godtagbara skäl att anse att den ursprungliga bollen är förlorad i ett vattenhinder skall spelaren fortsätta enligt Regel 26-1.

 • 2.

  Om det finns godtagbara skäl att anse att den ursprungliga bollen är förlorad i ett hindrande föremål (Regel 24-3) eller ett onormalt markförhållande (Regel 25-1c) får spelaren fortsätta enligt den till- lämpliga regeln.

 •      -

  :

Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag.

Document info
Document views502
Page views504
Page last viewedMon Jan 16 13:09:02 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments