X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 96 / 162

631 views

0 shares

0 downloads

0 comments

96 / 162

REGEL 27

27-2. Provisorisk boll a. Förfarande Om en boll kan vara förlorad utom i ett vattenhinder eller kan vara out-of-bounds, får spelaren för att vinna tid spela en provisorisk boll i enlighet med Regel 27-1. Spelaren skall meddela sin motspelare i matchspel eller sin markör eller en medtävlare i slagspel att han avser att spela en provisorisk boll och han skall spela den innan han eller hans partner går fram för att leta efter den ursprungliga bollen.

Om han underlåter att göra detta, och spelar en ny boll, är denna boll inte en provisorisk boll, utan blir hans boll i spel med ett slags plikt

  • ”slag och distans” – (Regel 27-1), och den ursprungliga bollen är

förlorad.

(Spelordning från tee – se Regel 10-3) Anm: Om en provisorisk boll spelad enligt Regel 27-2a kan vara förlorad utom i ett vattenhinder eller out-of-bounds, får spelaren spe- la en andra provisorisk boll. Om en andra provisorisk boll spelas, för- håller den sig till den föregående provisoriska bollen, som den första provisoriska bollen förhåller sig till den ursprungliga bollen.

b. När provisorisk boll blir boll i spel Spelaren får spela på en provisorisk boll till dess han kommer till den plats där den ursprungliga bollen förmodas vara. Om han slår ett slag på den provisoriska bollen från den plats där den ursprungliga bollen förmodas vara eller från en punkt som ligger närmare hålet än denna plats, är den ursprungliga bollen förlorad och den provisoriska bollen blir med ett slags plikt – ”slag och distans” – hans boll i spel (Regel 27-1).

Om den ursprungliga bollen är förlorad utom i ett vattenhinder eller är out-of-bounds, blir den provisoriska bollen med ett slags plikt

  • ”slag och distans” – hans boll i spel (Regel 27-1). Om det finns god-

tagbara skäl att anse att den ursprungliga bollen är förlorad i ett vattenhinder skall spelaren fortsätta enligt Regel 26-1.

Undantag: Om det finns godtagbara skäl att anse att den ursprung- liga bollen är förlorad i ett hindrande föremål (Regel 24-3) eller ett onormalt markförhållande (Regel 25-1c) får spelaren förfara enligt den tillämpliga regeln.

93

Document info
Document views631
Page views633
Page last viewedMon Jan 23 15:42:38 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments