X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 97 / 162

579 views

0 shares

0 downloads

0 comments

97 / 162

94

REGEL 27/28

c. När provisorisk boll skall ges upp Om den ursprungliga bollen varken är förlorad eller är out-of-bounds, skall spelaren ge upp den provisoriska bollen och fortsätta spelet med den ursprungliga bollen. Om han slår några ytterligare slag på den provisoriska bollen, spelar han fel boll och föreskrifterna i Regel 15 är tillämpliga.

Anm: Om en spelare spelar en provisorisk boll enligt Regel 27-2a och denna sedan ges upp enligt Regel 27-2c, skall man bortse från alla slag på denna provisoriska boll, liksom pliktslag vilka ådragits enbart genom spel på densamma.

REGEL 28. OSPELBAR BOLL

Definitioner Alla definierade begrepp står i kursiv stil och återfinns i alfabetisk ord- ning i avsnittet Definitioner, se sid 22–35.

Spelaren får anse att hans boll är ospelbar var som helst på banan utom när bollen är i ett vattenhinder. Spelaren avgör ensam om hans boll är ospelbar.

Om spelaren anser att hans boll är ospelbar, skall han, med ett slags plikt:

  • a.

    Spela en boll så nära som möjligt från den plats varifrån den ursprungliga bollen senast spelades (se Regel 20-5), eller

  • b.

    Droppa en boll bakom den punkt där bollen låg och därvid hålla den punkt där bollen låg direkt mellan hålet och den punkt där bollen droppas – dvs. på ”flagglinjen” – utan gräns för hur långt bakom denna punkt bollen får droppas, eller

  • c.

    Droppa en boll inom två klubblängder från den punkt där bollen låg, men inte närmare hålet.

Om den ospelbara bollen är i en bunker, får spelaren fortsätta enligt punkt a, b eller c. Om han väljer att fortsätta enligt punkt b eller c, skall en boll droppas i bunkern.

Bollen får lyftas och rengöras när man tillämpar denna regel.

Document info
Document views579
Page views581
Page last viewedFri Jan 20 12:07:26 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments