X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 98 / 162

527 views

0 shares

0 downloads

0 comments

98 / 162

REGEL 28/29

  •     

    :

Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag.

ANDRA SPELFORMER

REGEL 29. THREESOME OCH FOURSOME

Definitioner Alla definierade begrepp står i kursiv stil och återfinns i alfabetisk ord- ning i avsnittet Definitioner, se sid 22–35.

29-1. Allmänt I threesome eller foursome skall spelaren och hans partner under varje fastställd rond slå ut från varannan tee och skall därefter slå vartannat slag under spelet av varje hål. Pliktslag påverkar inte spelordningen.

29-2. Matchspel Om en spelare spelar när hans partner skulle ha gjort det, förlorar hans sida hålet.

29-3. Slagspel Om partners i slagspel slår ett eller flera slag i felaktig ordning, skall slaget eller slagen annulleras och sidan ådrar sig två slags plikt. Sidan skall rätta sitt misstag genom att spela en boll i rätt ordning så nära som möjligt från den plats där den först spelade i fel ordning (se Regel 20-5). Om sidan slår ett slag från nästa tee utan att först ha rättat miss- taget eller om det gäller sista hålet lämnar green utan att ha medde- lat sin avsikt att rätta misstaget, är sidan diskvalificerad.

95

Document info
Document views527
Page views529
Page last viewedTue Jan 17 21:24:54 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments