X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 99 / 162

654 views

0 shares

0 downloads

0 comments

99 / 162

96

REGEL 30

REGEL 30. TREBOLL, BÄSTBOLL OCH FYRBOLL MATCHSPEL

Definitioner Alla definierade begrepp står i kursiv stil och återfinns i alfabetisk ord- ning i avsnittet Definitioner, se sid 22–35.

30-1. Regler för Golfspel gäller Regler för Golfspel gäller för treboll, bästboll och fyrboll matcher så- vida de inte strider mot nedanstående speciella regler.

30-2. Treboll matchspel

a. Boll i vila rubbad av en motspelare Om inte reglerna föreskriver annat skall Regel 18-3b tillämpas om spelarens boll vidrörs eller rubbas av en motspelare, dennes caddie eller utrustning, annat än under letande. Denna motspelare ådrar sig ett slags plikt i sin match mot spelaren, men inte i sin match mot den andre motspelaren.

b. Boll oavsiktligt påverkad eller stoppad av en motspelare Om en spelares boll oavsiktligt påverkas eller stoppas av en motspe- lare, dennes caddie eller utrustning, utgår ingen plikt. I matchen mot den motspelaren får spelaren antingen spela bollen som den ligger eller, innan någon i matchen slagit ytterligare slag, annullera slaget och spela en boll utan plikt så nära som möjligt från den plats var- ifrån den ursprungliga bollen senast spelades (se Regel 20-5). I mat- chen mot den andre motspelaren skall bollen spelas som den ligger.

Undantag: Bollen träffar den person som passar flaggstången – se Regel 17-3b.

(Boll avsiktligt påverkad eller stoppad av motspelare – se Regel 1-2)

30-3. Bästboll och Fyrboll matchspel

a. Representant för sidan En sida får representeras av en partner under hela matchen eller del därav, alla partners behöver inte vara närvarande. En partner som varit frånvarande får ansluta sig till en match mellan två hål, men inte

Document info
Document views654
Page views656
Page last viewedTue Jan 24 18:47:15 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments