X hits on this document

288 views

0 shares

0 downloads

0 comments

10 / 68

kiireen hallinnasta; liikuntakouluttajan aiheina olivat liikunta elämäntavaksi ja askelmittarin käyttö motivointivälineenä. Myös ravitsemusterapeutin luentoja on ollut.

Tiedotuspolut Paikallislehtien, Kauhava -lehden ja Järviseudun Sanomien, kanssa on ollut säännöllistä, toimivaa yhteistyötä. Juttuja ja tietoiskuja on julkaistu noin kerran kuukaudessa mm. otsikoilla: ”Mikä DEHKO?” ”Dehko koettaa jarruttaa diabeteksen leviämistä” ”Diabetes lisääntyy vauhdilla” ”Pillerin sijasta liikuntaa” ”Verensokerin mittausta juhlan kunniaksi” ”Oletko tarkistanut riskipisteesi?” ”Oikeat ruokailutottumukset auttavat painon- hallinnassa” ”Ruuan laadulla on väliä” ”Järviseudulla käydään taisteluun tyypin 2 diabetesta vastaan” ”Tiedot liikuntapaikoista ja palveluista kalenteriksi” ”Jalat pois piilosta” ”Nyt tarvitaan mittanauhaa” ”Verensokerin omaseurannalla ansaitaan lisää elin- aikaa” ”Terveyskeskus mukana maailman diabetespäivässä” ”Järviseudulla kampanjoidaan liikunnan merkeissä” ”Kuntoneuvola auttaa liikkumisen alkuun” ”Kauhavan kantilta” ”Terveyskeskuksen diabetestyölle valtakunnallinen palkinto”.

Terveyskeskus osallistui Etelä-Pohjanmaan terveys- messuille keväällä 2005 Härmänmaan seutukunnan yhteisellä osastolla. Molemmissa paikallislehdissä oli tietoisku diabeteksen ehkäisystä, ja 200 lehteä oli jaettavana messutapahtumassa.

Kommunikointi, tiedon ja materiaalin jakaminen ja yleisön kysymyksiin vastaaminen vakuuttivat, että asia on tärkeä ja tarpeellinen. Maailman diabetes- päivinä on järjestetty infopisteet vastaanottotilojen läheisyyteen kyseisen vuoden aiheesta. Terveyskes- kuksiin on järjestetty mittauspisteitä, joissa jokainen voi itse mitata vyötärönympäryksensä valmiilla ”ihannemittanaruilla”, joissa solmujen väliin on laitettu ”hoito-ohje”: ”HYVIN MENÖÖ”, ”TARTTIS TEHERÄ JOTAIN” ja ”VAARAVYÖHYKE”.

Riskikartoituksia on tehty kaikissa mahdollisissa yhte- yksissä. Riskitestilomakkeita on jaettu yleisötilaisuuk- sissa ja täytetty vastaanotoilla. Yleisötilaisuuksiin on pyydetty luennoimaan diabeteksesta ja sen ehkäisys- tä. Luentoja ovat pitäneet lääkärit, diabeteshoitajat, terveydenhoitajat ja fysioterapeutti. Kohderyhmänä ovat olleet maa- ja kotitalousnaiset, rotaryt, sydänyh- distys, kristilliset eläkeläiset, vanhustenkotiyhdistys

10

(talotoimikunta), diabeteskerho, psykiatrinen päivä- toimintakeskus, kansalliset seniorit, kehitysvammais- ten hoitokoti, koulut, lasten vanhemmat jne. Osallis- tujia on ollut yhteensä noin 400500.

Valtakunnallinen näkyvyys Dehko-ryhmä osallistui 7.8.2.2006 Dehko-päiville Tampereella. Paikalla oli 9 Dehko-ryhmäläistä vas- taanottamassa valtakunnallista D2D-palkintoa. Palkintoraati arvioi hanke-esittelymme ja palkitsi Kauhavan seudun terveyskeskuksen ja Tampereen Lääkärikeskus Oy:n Koskiklinikan työterveyspalvelun D2D-toiminnan 3 000 euron palkinnolla.

Perustelut olivat:

 • -

  on Dehkon 2D -hankkeen alusta lähtien sitoutunut olemaan mukana hankkeessa

 • -

  terveyskeskuksessa on johtoryhmän nimeämä Dehko-ryhmä koordinoimassa hankkeen toteu- tusta

 • -

  ryhmälle määritelty tehtävät ja toiminnalle asetettu tavoitteet

 • -

  terveyskeskuksen johto on sitoutunut hankkeeseen

 • -

  talousarviossa on varattu rahaa D2D -hankkeeseen

 • -

  D2D-strategioita ja -tavoitteita on toteutettu syste- maattisesti

 • -

  on mukana tiedonkeruussa, joka etenee aikataulun mukaisesti

 • -

  on tehty kehittämistyötä (mm. hoitopolut)

 • -

  monipuolista terveysneuvontaa, jossa ovat mukana eri osa-alueet (liikunta, ravitsemus)

 • -

  moniammatillista toimivaa yhteistyötä

 • -

  perusterveydenhuollon kokonaisuus hallinnassa

 • -

  vakuuttava.

Tapahtumaan Dehko-ryhmä teki myös posterin, joka kuvaa toiminnan osa-alueita ja siihen liittyvää toimin- nallista organisaatiota. Sisältönä: Dehko-ryhmä toimijana ja henkilökunta interventioryhmänä. Ryhmä kutsuttiin Diabeteshoitajien koulutuspäiville 6.7.4.2006 Kajaaniin esittelemään posteria. Lisäksi Tampereen kansainvälisessä International Reporting Days -koulutuksessa lääkäri Hanna Malmi esitteli 5.6.2006 kansainvälisille osallistujille paikallista diabeteksen ehkäisyprojektiamme.

Yhteistyö Yhteistyö Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, alue- koordinaattorin ja muun vastuuryhmän kanssa on toiminut moitteettomasti. Vastuuryhmän jäsenet ovat osallistuneet joihinkin Dehko-ryhmämme kokouk- siin, joissa on keskusteltu hankkeeseen liittyvistä asioista. Dehko-ryhmämme on vastavuoroisesti vieraillut vastuuryhmän kokouksessa. Seutukuntien muiden terveyskeskusten kanssa yhteistyötä on ollut muun muassa terveysmessujen järjestelyssä. Yhteyttä on pidetty pääasiassa puhelimitse ja sähköpostitse.

Document info
Document views288
Page views290
Page last viewedTue Jan 17 15:06:39 UTC 2017
Pages68
Paragraphs1275
Words27155

Comments