X hits on this document

314 views

0 shares

0 downloads

0 comments

11 / 68

Johdon sitoutuminen Hoitotyön johtajan mukanaolo Dehko-ryhmässä mahdollistaa joustavan tiedonkulun muille johto- ryhmän jäsenille ja yhtymähallitukselle. Ryhmän kokousten muistiot ovat kaikkien käytettävissä. Dehkon 2D hanke ja Hoitopolut-kirjanen on esi- telty yksityiskohtaisesti yhtymähallituksen jäsenille.

Budjetti Talousarviossa vuosina 2005 ja 2006 oli varattu 30 000 euroa Dehkon 2D hankkeeseen. Määrä- rahan turvin diabeteshoitaja ja terveydenhoitaja voitiin irrottaa muista töistä diabetestyöhön palk- kaamalla sijainen. Diabeteshoitaja on toiminut Kauhavalla vuodesta 2005 kokopäiväisesti diabetes- työssä, ennen Dehko-projektia 1½ 2 päivänä vii- kossa. Kortesjärvellä työterveyshoitaja/diabeteshoitaja jakaa työaikansa sekä diabeteksen että työterveys- huollon kesken.

Tiedonkeruu Dehkon 2D hankkeen tutkimuspotilaiden (n. 100) tiedonkeruu-, elintapa-, lääkäri-, ja interventio- lomakkeet on täytetty ja palautettu ohjeen ja aika- taulun mukaan.

Seuranta ja arviointi Terveyskeskuksen henkilökunta on interventio- ryhmänä osana Dehko-projektiamme. Henkilö- kunnan riskipisteet on kartoitettu työterveyshuol- lossa joko työterveystarkastusten yhteydessä tai erillisellä käynnillä.

Työntekijät ohjattiin ensin paastoverensokerin ja veren rasva-arvojen mittaukseen. Sen jälkeen työterveyshoitajien vastaanotolla mitattiin verenpaine ja vyötärönympärys sekä laskettiin painoindeksi, mikäli se oli jäänyt riskilomakkeeseen tekemättä. Vastaanotolla keskusteltiin ravintoon, liikuntaan ja terveyteen vaikuttavista asioista.

Mikäli riskipisteitä oli 15 tai enemmän, asiakkaalle annettiin tiedonkeruulomake. Lisäksi ohjelmoitiin sokerirasitus ja annettiin aika seuraavalle käynnille työterveyshoitajalle ja lääkärille. Osa yli 15 pistettä saaneista ohjattiin terveyskeskuksen painonhallinta- ryhmään.

Riskitestilomakkeita jaettiin yhteensä 176 henkilölle (vakinaiset ja sijaiset), joista miehiä oli 16 ja naisia 160. Keski-ikä oli 46,6 vuotta. Vastaanotolla kävi 139 henkilöä, ja neljä henkilöä palautti vain lomakkeen (yhteensä 143). Lomaketta ei palauttanut tai vastaan-

11

otolle ei tullut 33 henkilöä johtuen muun muassa äitiyslomista, vuosilomista ja vuorotteluvapaista.

Henkilökunnan osalta riskipisteiden jakauma oli laaja, 06 pistettä 49:llä, 714 pistettä 79 henkilöllä. Riskipisteitä 15 tai enemmän oli 15 henkilöllä, joista 12 on käynyt sokerirasituksessa. Kaikki sokerirasituk- set on tehty naisille.

Kaikkiaan väestölle tehtiin sokerirasituksia 175 vuon- na 2004, 250 vuonna 2005 ja 269 vuonna 2006 (Kauhava ja Kortesjärvi). Vuonna 2006 diabetes löy- tyi 18:lta, IFG 48:ltä ja IGT 68:lta potilaalta. Dehko- projektin tutkimuspotilaiden käyntejä diabeteshoita- jilla, työterveyshuollossa ja lääkäreillä on ollut vuosi- na 2004–2006 runsaat tuhat.

Kaikille muille henkilöille, joilla on todettu kohonnut sairastumisriski, on järjestetty henkilökohtainen neu- vonta. Asiakkaan tilanne on kartoitettu (paino, pi- tuus, vyötärönympärys, muut sairaudet), ja asiakasta on motivoitu tarvittaviin muutoksiin antamalla suul- lista ohjausta ja kirjallista materiaalia tyypin 2 diabe- teksesta ja sen ehkäisystä.

Tavoitteena on edelleen kehittää paikallisesti sopivia käytäntöjä diabeteksen ehkäisyn, hoidon ja seuran- nan varmistamiseksi sekä mittareita vaikuttavuuden seurantaan.

Moniammatillisen yhteistyön tiivistyminen ja yhteisen kielen löytyminen ovat näkyviä jo nyt.

Soudamme samaa venettä samaan suuntaan, ulappa on haastava ja laaja kuin lakeus.

Vuoden 2007 alusta Kauhavan seudun kansanter- veystyön kuntayhtymä siirtyi osaksi Kuntayhtymä Kaksineuvoista, johon kuuluvat Alahärmä, Evijärvi, Kauhava, Kortesjärvi ja Lappajärvi, yhteensä 21 500 asukasta. D2D-hanketta jatketaan yhdistetyin voimin ja kaikilta terveysasemilta on edustaja myös Dehko- ryhmässä.

Yhteyshenkilöt: Hoitotyön johtaja Marja-Liisa Somppi, marja-liisa.somppi@tkkaksineuvoinen.fi

Diabeteshoitaja Marketta Sironen, marketta.sironen@tkkaksineuvoinen.fi

entinen Kauhavan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, nykyinen Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Document info
Document views314
Page views316
Page last viewedSat Jan 21 13:52:23 UTC 2017
Pages68
Paragraphs1275
Words27155

Comments