X hits on this document

318 views

0 shares

0 downloads

0 comments

18 / 68

2.3. Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy

Kunnon sytykkeitä työntekijöille: Tyypin 2 diabeteksen ehkäiseminen työyhteisön toimintana

Elintapoihin liittyvät sairaudet, etenkin lihavuus, MBO ja T2D, ovat yleisiä työntekijöiden terveys- uhkia psyykkisen kuormituksen ja tuki- ja liikunta- elinvaivojen ohella. Elintapojen alueella mm. riittävä liikunta ja lepo, terveelliset ruokailutottumukset, kohtuullinen alkoholinkäyttö ja tupakoimattomuus ovat asioita, joilla työelämässä toimivien jaksamista voidaan edistää. "Kunnon sytykkeitä työntekijöille" eli Sytyke on uudentyyppinen työhyvinvoinnin edistä- misen ohjelmakokonaisuus. Ohjelmalla pyritään vastaamaan sekä työntekijöiden terveyshaasteisiin että yritysten tarpeisiin kehittää työhyvinvoinnin edistämisen toimintaansa tuottavuutensa ja kilpailu- kykynsä säilyttämiseksi.

Sytyke-ohjelmakonseptiin kuuluvat sykevälimittauk- set fyysisen aktiivisuuden, energiankulutuksen, stressin ja voimavarojen arvioimiseksi (Hyvinvointi- analyysi/Firstbeat Technologies) sekä yksilöä oma- toimisessa elintapojen muutosprosessissa tukeva tietokoneohjelmisto (Sytyke-ohjelma, CRF Health). Lisäksi ohjelmaan voidaan liittää työntekijöitä elin- tapamuutoksissa auttavia tyky-toimintoja, kuten liikunta-aktiviteetteja ja stressinhallintaryhmiä. Sytyke-ohjelmasta voi hyötyä jokainen, jolla on pyrkimyksiä tehdä terveyttä edistäviä muutoksia ruokailuunsa, tehostaa painon hallintaan, lisätä arki- tai kuntoliikuntaa tai parantaa työssä jaksamistaan voimavaroja palauttavan toiminnan avulla. Ohjelmaa voidaan käyttää työyhteisössä yksilöllisesti tai tyky- ryhmässä ja työterveyshuollon elintapaneuvonnassa pitkäkestoisen seurannan työkaluna.

Jyväskylä kaupunki on käynnistänyt Sytyke-ohjelman organisaatiossaan. Hanketta toteutetaan yhdessä työterveyshuollon, ohjelmayritysten, sairaanhoito- piirin ja yliopiston kanssa. Syyskuussa 2005 käynnis- tyneessä pilottiohjelmassa on mukana 50 työntekijää. Asiakkaat rekrytoitiin ohjelmaan työterveyshuollon seulonnan kautta. Mukaan kutsuttiin niitä henkilöitä, jotka olivat saaneet tyypin 2 diabeteksen riskipiste- testissä yli 12 pistettä. Lisäksi ohjelma käynnistettiin kahdessa halukkaassa työyhteisössä tyky-ryhmänä. Ohjelma räätälöitiin työyhteisökohtaisesti huomi- oiden työntekijöiden tarpeet mm. ravitsemusohja- uksen ja stressinhallinnan alueella.

Kolmen kuukauden pilotin aikana testataan ohjelma- konseptin toimivuutta ja teknisten sovellusten käyt- töä työkaluna sekä luodaan toimivia työkäytänteitä ja yhteistyömuotoja. Saatu alkupalaute on kannustavaa.

18

Ohjelma onkin kytketty osaksi kaupungin henkilöstö- strategiaa ja työterveyshuoltosuunnitelmaa. Vuonna 2006 ohjelmaa tarjotaan 100 uudelle työntekijälle. Ohjelman vaikuttavuuden arvioimiseksi on käynnis- tetty tutkimushanke.

Hankkeen ohjausryhmä: Maija-Liisa Havia, kanslia- päällikkö, Jyväskylän kaupunki, Aini Suihkonen, henkilöstön edustaja, Jyväskylän kaupunki, Maire Laaksonen, ylilääkäri, Jyväskylän Seudun Työterveys, Jukka Viitanen, henkilöstöpäällikkö, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Timo Ahopelto, toimitusjohtaja, CRF Health, Joni Kettunen, toimitusjohtaja, Firstbeattechnologies, Marita Poskiparta, tutkija, Jyväskylän yliopisto, Kaija Korpela, aluekoordinaat- tori, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Dehkon 2D - hanke ja Arja Lyytikäinen, ravitsemussuunnittelija, projektipäällikkö, Jyväskylän kaupunki.

Yhteyshenkilö: Ravitsemussuunnittelija, projektipäällikkö Arja Lyytikäinen Jyväskylän kaupunki Puh. (014) 626 037 ja 040 721 56 50, arja.lyytikainen@jkl.fi

Ryhmäohjausmalli nuorten työkyvyn ja terveellisten elintapojen edistämiseen

Dosentti Jaana Laitinen, PsM Heli Hannonen, THM Maire Huurre, THM Eija Mäenpää-Moilanen, FT Tuija Tammelin, Työterveyslaitos, Oulu

Aktiivinen stressinhallinta, sosiaalisen tuen saaminen ja optimistinen asenne tulevaisuuteen liittyvät tutkimusten mukaan nuorten aikuisten terveellisiin elintapoihin ja hyvään työssä jaksamiseen. Näiden tutkimustulosten siirtämiseksi käytäntöön olemme kehittäneet RaPatti (Ratkaisuja pattitilanteisiin) - ryhmäohjausmallin.

Rapatti-ryhmäohjausmallin tavoitteena on parantaa ryhmään osallistuvien ongelmanratkaisutaitoja, edistää terveellisiä elintapoja ja työssä jaksamista. Keskeistä on ratkaisujen löytäminen yhdessä muiden ryhmäläisten kanssa.

Document info
Document views318
Page views320
Page last viewedSun Jan 22 00:08:12 UTC 2017
Pages68
Paragraphs1275
Words27155

Comments