X hits on this document

330 views

0 shares

0 downloads

0 comments

20 / 68

Kannattaako työterveyslääkärin onkia omenoita?

Mahdollisuus ehkäistä ja hidastaa tyypin 2 diabe- teksen kehitystä elämätapamuutosten avulla henkilöillä, joilla on ennestään IGT, on osoitettu tutkimusolosuhteissa intensiivisen intervention kautta. Nämä tutkimustulokset, yhdessä aikaisem- man työskentelyni diabetesvastuulääkärinä, ovat motivoineet minua työterveyslääkärinä systemaat- tisesti etsimään MBO riskipotilaita ja yrittämään varhaisinterventiota. Esitän raportin työskentelystäni ja erityisesti vyötärömitan käytöstä.

Tehokkuudestaan huolimatta vyötärömitan käyttöä seulonta- ja seurantavälineenä on kliinisessä työssä vierastettu. Aloittaessani uudessa työpaikassa kolme vuotta sitten huomasin sekä potilaiden, että terveys- aseman henkilökunnan karttavan mittanauhaa. Vastaanottotyön tueksi aloin pitää eri työpaikoilla yleisöluentoja ja kirjoittamaan henkilökuntalehtiin. Työterveyshoitajien perehdyttämisen jälkeen tuli mahdolliseksi ohjata potilaat myös heille elämän- tapaohjaukseen, ja DM riskinarviointi liitettiin terveystarkastuksiin.

Hoidossani on 1 200 sairaanhoitopotilasta, ja sen lisäksi teen terveystarkastuksia lakisääteisille poti- laille. Aineistossa mukana ovat myös ilman omaa lääkäriä olevan alueen potilaita. Jälkiseurantaa oli lähinnä omille sairaanhoitopotilaille. TK:n DEHKO- projektia myöten lakisäteiset potilaat on viime aikoina ohjattu TK:n sairaanhoitajalle jatkoseuran- taan (kts. Rauman TK-raportti). Riskipotilaan arviointi perustui Tuomilehdon DM 2 riskiarviointikaavak- keeseen. Arvioinnin tein niille, joilla amaneesin tai habituksen pohjalta riski olisi todennäköisesti kohonnut.

Tulokset Vastaanottotyössä mitattiin 121:ltä mieheltä ylisuuri vyötärö(yli 93 cm) ja 220:lta naiselta ylisuuri vyötärö (yli 79 cm) Vyötärömitta pieneni seurannan aikana 34 miehen ja 59 naisten kohdalla. Verenpaine- potilaat, ja ne joilla verensokeri oli koholla, pysyivät seurannassa parhaiten mukana ja saivat parhaat tulokset. Suuri osa niistä, joilla oli reilusti ylisuuri vyötärönmitta, pysyivät seurannassa ja moni pystyi pienentämään mittaa.

Pohdinta Vyötärö on intiimi asia ja sen mittaamisessa on oltava hienotunteinen. On muistettava, että vaikka potilas saattaa olla kiinnostunut tulevaisuuden terveysris- keistä, vyötärömitta ahdistaa. Verenpaine ja jopa paino koetaan vähemmän intiimeiksi mittareiksi. Olen yrittänyt selittää, miksi vyötärömitta antaa

20

arvokasta tietoa ja miten kuntoutuksen kulkua voi sen avulla seurata. Vyötärömitan käyttö konkretisoi aineenvaihduntaongelman. Esitän sen logistisena ongelmana. Energia on väärässä paikassa, ja sitä täytyy saada siirrettyä liikunnan avulla vatsasta lihak- siin ja kudoksiin. En ole juuri puhunut painosta, vaan keskittynyt liikunnan lisäykseen ja ruokavalion muu- toksiin. Alkuriskiarvioinnin jälkeen olen keskittynyt parantuneen hyvinvoinnin seurantaan. Tulokset osoittavat, että vaikka kaikki MBO potilaat eivät tartu onkeen, huomattava osa pystyy muutoksiin. Pelkäs- tään tieto ei kuitenkaan riitä, vaan potilaalle täytyy välittää tunne että hänestä välitetään ja kuljetaan yhdessä. Vastaanotolla ei käy omenoita vaan ihmisiä, iloineen ja suruineen.

Yhteyshenkilö: Yleislääketieteen erikoislääkäri, työterveyslääkäri Pamela Starr, Rauman TK, työterveysasema, puh. 040 574 9291, pamelastarrfinland@yahoo.com tai pamela.starr@raumankttky.fi

Lohjan 1. Apteekki ja Dehko-hanke

Lohjalla on vireä DEHKO-ryhmä, johon Lohjan 1. apteekin lisäksi kuuluvat paikkakunnan muut apteekit, terveyskeskuksen diabeteshoitajat ja diabetesvastuu- lääkäri sekä Laurea-ammattikorkeakoulun opettajia. Tänä syksynä yhteistyöhön otettiin mukaan myös Lohjan Liikuntakeskus (kaupungin liikuntapalveluita tarjoava yhtiö).

Kevään tapaamisessa päätimme järjestää syksyllä laajan diabetestapahtumien sarjan, jonka teemoina olivat 2 tyypin diabeteksen riskin tiedostamisen lisääminen ja taudin puhkeamisen estäminen. Pääkohderyhmänä olivat työikäiset. Päävetovastuu tapahtumien ja tapaamisten suunnittelussa oli Lohjan 1. apteekin henkilökunnalla, vaikka yhteistyö olikin varsin laajaa.

Varsinaisia tapahtumia järjestettiin usean viikon aikana. Tavoitteena oli herätellä ihmisiä huomaamaan ruokavalion ja liikunnan merkitys diabeteksen ehkäisyssä.

Viikolla 42 järjestettiin kaikkina arkipäivinä jossain Lohjan apteekissa yhteistyössä Laurean kanssa riski- testimittauksia asiakkaille. Lomakkeiden täyttämises- sä avustivat sairaanhoito-opiskelijat. Osallistumis- innokkuus oli yllättävän vähäistä ja etenkin vyötärön- ympäryksen mittaamista karsastettiin. Asiakkaille jaettiin kuitenkin diabetes- ja liikunta-aiheista mate- riaalia, jossa oli mukana riskitesti kotona suoritet-

Document info
Document views330
Page views332
Page last viewedMon Jan 23 08:25:38 UTC 2017
Pages68
Paragraphs1275
Words27155

Comments