X hits on this document

273 views

0 shares

0 downloads

0 comments

30 / 68

Tulokset Hoitopolkujen kirjaaminen on tehostanut ja yhden- mukaistanut korkean diabetesriskin asiakkaiden seulontaa. Laboratoriokokeet ja kliiniset mittaukset ovat aikaisempaa systemaattisempia. Erityisesti verensokerirasitusten ja kolesteroliarvojen ottaminen ja määritysmenetelmät on yhdenmukaistettu. Korke- an diabetesriskin henkilöiden ja tyypin 2 diabeeti- koiden interventiomahdollisuudet ovat kaikkien terveydenhuollon työntekijöiden tiedossa. Ryhmä- ohjaus on lisääntynyt huomattavasti. Koulutusten avulla on pyritty virittämään henkilöstöä antamaan tehostettua ja laadukasta painonhallinta- ja elämän- tapaohjausta. Asiakaslähtöisellä tavoiteasettelulla ja erilaisten hoitopoluilta löytyvien mahdollisuuksien esittelyllä pyritään löytämään asiakkaalle sopivin interventiomuoto. Kuntien liikuntapalvelutarjonnasta löytyvät aikaisemmasta poiketen ns. matalan kynnyk- sen ryhmät. Raskausdiabeetikoiden jälkiseuranta raskauden jälkeen on siirtynyt keskussairaalasta lastenneuvoloiden toteutettavaksi.

Hoitopolut ovat terveydenhuollon toiminnan tuki- ranka. Hoitopolkujen ja liikuntakalentereiden työstä- minen on avannut hallinnonrajat ylittävän, moniam- matillisen yhteistyön kunnissa. Kuntakohtaisesti laadittuina hoitopolut mahdollistavat asiakkaan laadukkaan ja tasa-arvoisen seulonnan, hoidon ja ohjauksen.

Yhteyshenkilöt: Dehkon 2D -hanke, Etelä-Pohjanmaan sairaan- hoitopiiri: osastonylilääkäri Eeva Korpi-Hyövälti, eeva.korpi-hyovalti@epshp.fi diabeteshoitaja Terhikki Latvala, terhikki.latvala@epshp.fi ravitsemussuunnittelija Hilpi Linjama, hilpi.linjama@epshp.fi terveydenhoitaja Johanna Niku, niku@hytti.uku.fi sairaanhoitaja-sihteeri Riitta-Liisa Rekiaro, riitta-liisa.rekiaro@epshp.fi

30

Järviseudun elämäntapaputki Lappajärven toimintamalli

Toteuttajat: Etelä-Pohjanmaan Sydänpiiri ”Terveys on hyvä juttu” -projekti, Liihota -hanke, Dehkon 2D

 • -

  hanke, Pohjalaiset masennustalkoot -hanke,

eteläpohjalaiset terveyttä edistävät seutukunnat – Järviseudun pilottihanke, Terveys ry ja Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry.

Kohderyhmä: Järviseudun alueen (Lappajärven, Kortesjärven, Alajärven, Evijärven ja Vimpelin) nuorten kanssa toimivat ammattilaiset; perusopetuksen sekä 2. asteen kotitalous-, liikunnan- ja terveystiedon opettajat sekä ravitsemistyöntekijät, terveystoimen terveydenhoitajat, fysioterapeutit ja lääkärit, kuntien nuorisotoimen ja vapaa-aikatoimen työntekijät, seurakunnan nuorisotyöntekijät sekä nuorisojärjes- töjen toimijat.

Tavoite: Nuorten kanssa toimivien aikuisten terveyden edistä- miseen liittyvien ideoiden ja valmiiden toimintamal- lien rikastuminen ja lisääntyminen toiminnallisten rastitehtävien sekä rasteille työstetyn tukimateriaalin avulla. Tarkoituksena on: 1. Antaa työntekijöille terveyden edistämisen työ- kaluja nuorten kanssa toimimiseen. 2. Tuottaa tukimateriaalia, valmiita terveyden edistä- misen toimintatapoja. 3. Maistattaa vaihtoehtoisia välipaloja, kokous- tarjottavia – terveitä eväitä. 4. Tutustuttaa nuorten kanssa toimijoita toisiinsa yhteistyön tehostamiseksi. 5. Tehostaa hankkeiden ja järjestöjen yhteistyötä.

Toteutus Lappajärvellä keväällä 2005:

 • -

  Elämäntapaputken toteuttaminen rastiperiaatteella, 15 minuuttia / rasti.

 • -

  Rastien aiheena ravitsemus, liikkuminen, mielen- vireys ja tupakoimattomuus.

 • -

  Rastien sisältö elämyksellinen, intensiivinen, konkreettinen.

 • -

  Sisällön suunnitteleminen yhdessä järviseudun kenttätyöntekijöiden eli rastityöryhmän kanssa.

 • -

  Jokaisella rastilla on aiheeseen tuotettu tukimateriaali.

 • -

  Osallistujat kiertävät rastit pienryhmissä.

 • -

  Rastien jälkeen tarjolla terveitä eväitä ja palaute- lomakkeet.

HOMMA PUTKESSA Osallistujia oli yhteensä 43 kahdessa eri ryhmässä.

Document info
Document views273
Page views275
Page last viewedFri Jan 06 15:02:54 UTC 2017
Pages68
Paragraphs1275
Words27155

Comments