X hits on this document

295 views

0 shares

0 downloads

0 comments

31 / 68

Rastit: Liihota-hanke Anne Kettula ”Onko liikunta elämyksiä tuottavaa” –video sekä kyselylomake liikuntaneuvontaa toteuttaville tahoille sekä liikuntaneuvonnan kohteena oleville. Dehkon 2D –hanke Hilpi Linjama ” Lyyli Leväperän ja Tiina Tarkkaavaisen päivän ruokavalinnat ja niiden merkitys terveydelle”. Pohjalaiset masennustalkoot Jyrki Tuulari ”Mielenterveyden mittarit”. Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry Mikko Rissanen ”Liikkumisen monet mahdollisuudet”. Terveys ry Liisa Viitanen ”Tupakoinnin tulokset, tupakoimattomuuteen kannustaminen”. Dehkon 2D -hanke Hilpi Linjama ”Päätösbuffet – runsaskuituisia välipaloja ja pehmeitä rasvoja sisältävä tarjoilu, reseptit ja Sydänmerkki- esite” Kyrönmaan Juustomestarit, Helena Havusela ”Kasvirasvajuustojen maistiaiset”.

Rasteille oli konkreettisten havaintoesimerkkien lisäksi työstetty tukimateriaalia, jonka tarkoituksena oli valmiiden työohjeiden sekä ideoiden antaminen terveyden edistämistyöhön.

PUTKIPALAUTE Toteuttajilta, osallistujilta ja työryhmiltä kerättiin putkipalautteet ja kehittämisideat.

POHJATON PUTKI

Elämäntapaputken käytännön toteutuksen rastimallia voidaan käyttää monenlaisille kohderyhmille monen- laisissa tilanteissa. Tärkeää on muuttaa rastien sisältö kohderyhmälle sopivaksi. Ikäryhmittäisiä kohderyh- miä ovat lapset ja nuoret, työikäiset sekä ikäihmiset. Tavoitteena on herätä huomaamaan omien valinto- jen merkitys elämässä. Rastit ovat intensiivisiä ja lyhyitä.

Rastimallin kohderyhminä voi olla myös tiettyjä ammattiryhmiä, joiden tarpeisiin rastiteemat ovat räätälöity. Tavoitteena on tiedon ja taidon syven- tyminen sekä neuvontataitojen monipuolistuminen. Rastin kesto on 3045 minuuttia.

Rastimallin toteutustapoja on useita, esimerkiksi seutukuntayhteistyö, paikalliset hankkeet, käytän- nön toimijat. Punaisena lankana on verkostoitu- minen ja yhteistyö. Rastimallin toteuttajia:

31

Yritys, työpaikka Työnantaja järjestää työntekijöilleen työhyvinvoinnin edistämiseksi. Esim. tyky-tapahtuma, virkistys- tapahtuma.

Kunta, kylä, yhdistys, liikuntaseura Ison kohderyhmän hyvinvoinnin edistämiseksi.

Yksittäiset toteuttajat Toteuttajilla omat motiivit toiminnalle. Oppilaitosten opiskelijat opinnäytetöinään, koulujen oppilaat opintoihin kuuluvana toimintana.

Keveä tarjoilu on osa havainnollistamista. Mallia kannattaa hyödyntää esimerkiksi kokous- ja koulutustarjoilussa, vanhempainilloissa ja työ- paikoilla. Yhteyshenkilöt: Heidi Karjanlahti, ”Terveys on hyvä juttu”, Etelä- Pohjanmaan Sydänpiiri ry, heidi.karjanlahti@netti.fi Anne Kettula, Liihota-hanke, anne.kettula@kuortane.com Liisa Viitanen, Terveys ry, liisa.viitanen@terveysry.inet.fi Hilpi Linjama, Dehkon 2D –hanke, hilpi.linjama@epshp.fi Jyrki Tuulari, Pohjalaiset masennustalkoot, jyrki.tuulari@epshp.fi Maria Evijoki, Terveyttä edistävät seutukunnat – Järviseudun pilottihanke, maria.evijoki@epshp.fi Mikko Rissanen, Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry, mikko.rissanen@plu.fi

Ensitietoryhmä tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn ja hoidon apuvälineenä Ähtärin terveyskeskuksessa

Työryhmä diabeteshoitaja Marja Uusi-Kilponen, terveydenhoitaja Tanja Halinen, fysioterapeutti Asko Koivisto, psykologi Merja Sunela ja terveyskeskus- lääkäri Suvi Ylinen.

Tyypin 2 diabeteksen lisääntyminen ja sen ehkäisyyn ja hoidon tehostamiseen tähtäävä D2D-hanke ovat asettaneet haasteita terveyskeskuksissa toimiville diabetestyöryhmille. Seulonta suuressa diabetes- riskissä olevien ja tietämättään diabetesta sairastavien löytämiseksi on tehostunut.

Seulontojen myötä ohjausta ja seurantaa tarvitsevien määrä on selvästi lisääntynyt. Tämän vuoksi on terve- yskeskuksessamme lähdetty miettimään perinteisen yksilöllisen ohjauksen lisäksi muita työtapoja.

Keväällä 2005 valmistui terveyskeskuksessamme dia- beteksen seulonnan ja hoidon ohjausmalli eli hoito-

Document info
Document views295
Page views297
Page last viewedWed Jan 18 22:48:57 UTC 2017
Pages68
Paragraphs1275
Words27155

Comments