X hits on this document

296 views

0 shares

0 downloads

0 comments

34 / 68

varata ajan ilman lähetettä Dehko-kokeisiin (sokeri- rasituskokeeseen ja veren rasva-arvomittaukseen). Tulosten valmistuttua asiakas ottaa yhteyttä diabetes- hoitajaan koevastausten kuulemista, jatkotoimen- piteistä sopimista, elämäntapaohjausta ja hoidon arviointia varten.

Edelleenkin tyypin 2 diabeteksen riskitestilomakkeita on terveyskeskuksemme eri toimipisteissä (mm. labo- ratoriossa, sairaalassa, lääkärin vastaanotolla, aikuis- neuvolassa ja diabetesneuvolassa) sekä apteekissa. Asiakas voi samalla tavalla mennä kokeisiin ilman lähetettä.

Selkeä ja hyvin toimiva hoitopolku on kehitetty terveyskeskukseemme vuonna 2005. Se on kaikkien ammatti-ihmistemme käytettävissä, ja käytäntö on yhtenäinen.

Tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuus lisääntyi kunnassamme huikeasti vuonna 2004 ehkä juuri tuon kaikkiin talouksiin jaetun tiedotteen ja riski- testilomakkeen ansiosta. Uusia tyypin 2 diabeetikoita ilmaantui 30 vuonna 2004, ja samoihin lukuihin päästään tänäkin vuonna. Aiemmin uusia asiakkaita on tullut vuosittain runsaat 10. Asukkaita kunnas- samme on 3 150.

Yhteyshenkilö: Diabeteshoitaja, terveydenhoitaja Eeva Salonen, Konneveden terveyskeskus puh. (014) 574 3842, eeva.salonen@konnevesi.fi

Riskitestin käyttö naisten joukkotarkastuksissa Saarijärvellä

Työryhmä Vea Kuisma, Paula Mäkinen ja Kaija Pykälistö

Saarijärvellä on yhdistetty vuoden 2005 naisten joukkotarkastukseen vapaaehtoinen tyypin 2 diabe- teksen sairastumisriskin arviointilomakkeen täyttö. Näin on saavutettu kaikki Saarijärven naiset, jotka tänä vuonna täyttävät 30, 35, 40, 45, 50, 55 tai 60 vuotta.

Liite joukkotarkastuskutsun välissä on seuraavan- lainen:

Tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskin arviointi Kaikki Saarijärvellä tänä vuonna joukkotarkastukseen kutsutut saavat tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskin arviointilomakkeen kutsun yhteydessä. Halutessanne voitte täyttää lomakkeen ja arvioida oman riskinne. Arviointilomakkeen kääntöpuolella ovat ohjeet miten

34

toimia riskipisteiden perusteella. Jos pistemäärä on yli 7 voi arviointilomakkeen ottaa mukaan joukkotar- kastukseen tullessa ja voimme sopia jatko-ohjan- nasta.”

OHJE TYÖNTEKIJÖILLE Pisteet alle 7:

 • -

  Ei toimenpiteitä

Pisteet 714

 • -

  Keskustelu, mistä pisteet tulivat

 • -

  Mikä nyt neuvoksi? –esite asiakkaalle

 • -

  Merkintä asiakkaan papereihin (esim.

db.riskipist.11) Pisteet 1520

 • -

  Keskustelu, mistä pisteet tulivat

 • -

  Ohjataan halukkaat eteenpäin, varataan aika MBO-

hoitajalle. Pisteet yli 20

 • -

  Keskustelu, mistä pisteet tulivat

 • -

  Ohjataan halukkaat eteenpäin, varataan aika

diabeteshoitajalle.

29.11.2005 tarkastuksista oli vielä pieni osa teke- mättä. Seuraavassa yhteenvetoa jo saaduista palaut- teista. Pisteensä ilmoitti 64 % asiakkaista:

 • -

  32 % pisteet alle 7

 • -

  43 % pisteet 714

 • -

  15 % pisteet 1520

 • -

  2 % pisteet yli 20

 • -

  Yli 15 pistettä saaneista 25 % on mukana

interventioryhmässä.

Suuren riskin ryhmästä on 31 % mukana interventi- ossa tässä vaiheessa, osa odottaa vielä pääsyä vas- taanotolle. Joukkotarkastukseen kutsutuista osa on laskenut riskipisteensä aiemmin ja on seurannassa. Osalla naisista on jokin muu terveydellinen tekijä, minkä vuoksi ovat seurannassa.

Yhteyshenkilö: Vea Kuisma, vea.kuisma@skthky.fi

Document info
Document views296
Page views298
Page last viewedThu Jan 19 00:19:36 UTC 2017
Pages68
Paragraphs1275
Words27155

Comments