X hits on this document

306 views

0 shares

0 downloads

0 comments

36 / 68

D2D-hankkeen riskipistekartoitus terveys- neuvonnassa Naisten irtosoluseulonnat Jyväskylässä kesällä 2005

Työryhmä terveydenhoitajat Eila Salovaara, Liisa Suni, Riitta Honkanen, Virpi Rantanen, Raija Pekkarinen, Pirjo Lehtoranta ja Rita Hämäläinen sekä Riitta-Maija Hautamäki.

Vuonna 2005 kutsun irtosoluseulontaan saivat vuosi- na -55, -60, -65, -70 ja -75 syntyneet jyväskyläläiset naiset, yhteensä 2 786 naista. Terveysneuvonnassa arveltiin Jyväskylä-lehdessä olleen ”ennakkomainok- sen” houkuttelevan aikaisempaa enemmän osallistu- jia. Ensimmäisten viikkojen runsas osanotto olikin lupaavaa, mutta seulontaan osallistui 1 935 naista. Syitä papa-seulonnoista poisjääntiin olivat muun muassa raskaus, tuore synnytys, vastikään otettu papa ja paikkakunnalta muutto. Asiakkaat olivat tyytyväisiä saamaansa henkilökohtaiseen kutsuun. Sen mukana ei ollut riskipistekyselyä tai tiedotetta D2D-hankkeesta. Toisin sanoen papa-seulontoihin liitetty D2D-hanke tuli asiakkaille pienenä yllätyk- senä.

Sepänkadulla, opiskelijaterveydenhuollon tiloissa, tunnelma oli leppoisa. Naisten odotellessa omaa vuoroaan papa-tutkimukseen, he saattoivat samalla täyttää riskipistekyselyä, katsella esillä olevia D2D- hankkeen ravitsemus- ja liikuntajulisteita sekä pöy- dillä olevia esitelehtisiä. Odotustilasta kuului puheen sorinaa ja välillä naurun pyrskähdyksiä. Naisten kesken ei niin kainosteltu mitata vyötärönympärystä ja vilauttaa vähän kiinteämpää tai rennompaa vatsaa. Suhtautuminen D2D-hankkeeseen oli yleensä posi- tiivista ja herätti paljon asiallista keskustelua tervey- denhoitajien ja asiakkaiden kesken. Mietittiin mm. missä ja miten on asiaa hyvä jatkossa ottaa esille ja seurata kun pisteitä kertyi reilunlaisesti. Kun riski- pistekysely tehtiin paikan päällä, oli mahdollista kysyä ja tarkistaa samalla epäselviä kohtia. Sovittiin, että jatkettaessa Dehko-hanketta ensi kesänä, riski- pistekyselyt tehdään edelleen tutkimustilanteessa. Terveydenhoitajien mielestä hanke keskusteluineen toi sopivasti uutta sisältöä seulontoihin.

Vastauksia kirjattiin 1 715, katoa kertyi 220 asiak- kaan verran. Jotkut asiakkaista unohtivat täyttää kyselyn tai se unohdettiin tilastoida. Riskipisteet kirjattiin tukkimiehen kirjanpidolla. Riskipistekyselyt asiakkaat saivat mukaansa. Asiakkaista 281 ei täyttä- nyt tai oli täyttänyt kyselyn esim. työterveydessä tai sitten he olivat jo ”hoidossa”.

Seuraavaksi kyselyn tuloksia: alle 7 pistettä oli 829 asiakkaalla, 7–10 pistettä oli 377 asiakkaalla, 11–14 pistettä oli 170 asiakkaalla,

36

15–20 pistettä oli 55 asiakkaalla, jolloin pisteet kirjattiin sovitusti asiakkaan luvalla terveyskertomuk- sen tiivistelmälehdelle, yli 20 pistettä 3 oli asiakkaalla, joista kukaan ei ollut missään seurannassa. He saivat neuvon varata pikim- miten ajan omalle terveysasemalle tai työterveys- huoltoon.

Jatkossa on mielenkiintoista tietää, miten asiakkaiden ”kulkua” tai ohjautumista hoidon piiriin voi seurata esim. tilastoinnin avulla. Se tuo tälle hankkeelle luotet- tavuutta ja arvokasta tietoa puuttumisen vaikuttavuu- desta.

Yhteyshenkilö: Riitta-Maija Hautamäki, Kilpisen kouluterveyden- huolto puh. 050 368 0261, riitta-maija.hautamaki@jkl.fi

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn ja hoidon ohjauksen ryhmäohjausmalli Keski- Suomen sairaanhoitopiiri

Vuoden 2003 alkupuolella oli tiedossa, että Keski- Suomen sairaanhoitopiiri lähtee mukaan Dehkon 2D-hankkeeseen. Jo ennen hankkeen käynnistymistä sisätautiyksikössä työskentelevät diabeteshoitaja, ravitsemussuunnittelija ja fysioterapeutti ideoivat uudentyyppisen ryhmäohjaustilanteen, josta käytet- tiin työnimeä "diabeteskoulu". Ryhmän suunnittelun lähtökohtana oli tieto, että keskussairaalassa hoide- taan runsaasti potilaita, joilla on riski sairastua tyypin 2 diabetekseen tai jotka jo sairastavat diabetesta. Eikö olisi luontevaa, että heillä olisi hoitojaksonsa aikana mahdollisuus saada tietoa diabeteksesta ja sen ehkäisystä riippumatta siitä, missä yksikössä heitä hoidetaan?

Ajatuksena oli kaikille vapaa reilut kaksi tuntia kestä- vä tilaisuus, johon ei tarvinnut ilmoittautua. Vuonna 2003 "diabeteskoulu" järjestettiin yhteensä 8 kertaa. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa opettajaksi opis- kellut ravitsemusterapeutti Soili Lehtomäki teki kevään 2003 neljästä ryhmäohjauskerrasta opinnäy- tetyönsä: Tyypin 2 diabeetikoiden ryhmäohjauksen arviointi - kokemuksia ja palautetta 2004. Suuren kysynnän vuoksi "diabeteskoulu" aloitettiin uudelleen vuonna 2005 hieman muunnetuin järjestelyin.

Lehtomäki kuvaa opinnäytetyössä ryhmää seuraa- vasti: Ohjelma toistui joka kerta pääpiirteissään samana. Pohjustuksena aiheeseen katsottiin Kuopion yliopistollisen sairaalan tuottama opetusvideo aikuis- tyypin diabeteksesta (30 min). Tämän jälkeen seurasivat aihepiireittäin alustukset ravinnosta ja painohallinnasta, liikunnasta ja omahoidosta. Ravit-

Document info
Document views306
Page views308
Page last viewedFri Jan 20 10:12:55 UTC 2017
Pages68
Paragraphs1275
Words27155

Comments