X hits on this document

327 views

0 shares

0 downloads

0 comments

4 / 68

1. PALKITUT HANKKEET

Diabeteksen hoidon ja ehkäisyn vuoden 2006 palkinnot Saarijärvelle, Tampereelle ja Kauhavalle

1.1. Dehko-palkinto 2006: Saarijärven- Karstulan seudun nettipäiväkirja TerveysPuntari

Valtakunnallisilla Dehko-päivillä palkittiin 7.2.2006 edistyksellisiä diabeteksen hoidon ja ehkäisyn hank- keita. Suomen Diabetesliiton myöntämän 6 000 euron Dehko-palkinnon sai Saarijärven kaupungin ja Saarijärven-Karstulan terveydenhuollon kuntayhty- män yhteinen nettipäiväkirja TerveysPuntari.

Tyypin 2 eli aikuistyypin diabeteksen ehkäisyyn keskittyvä Dehkon 2D –palkinto jaettiin kahteen 3 000 euron tunnustuspalkintoon. Palkitut ovat Tampereen Lääkärikeskus Oy:n Koskiklinikan työ- terveyspalvelun D2D-hanke ja Kauhavan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän Dehkon 2D – hanke.

Keskisuomalainen TerveysPuntari on maksuton verkkopalvelu, jonka tarkoituksena on opastaa ja tukea ihmisiä huolehtimaan omatoimisesti omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan henkilökohtaisten nettipäiväkirjojen avulla. Päiväkirjoihin voi kirjata terveydentilaan, liikuntaan ja ravintoon liittyviä tietoja, jotka liittyvät erityisesti tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn ja hoitoon. Päiväkirjoihin tallennetut tiedot voi tulostaa raportiksi ja tietoja voi tarkastella myös graafisten kuvaajien avulla.

Tampereen Koskiklinikan työterveyshuoltoa palkin- tojenjakoraati kiitti mm. systemaattisesta toiminnan kehittämisestä ja selkeästi järjestetystä riskihenkilöi- den seurannasta ja ohjauksesta. Koskiklinikalla ehkäistään tyypin 2 diabetesta myös ryhmissä ja perheenjäsenet huomioiden.

Kauhavan Dehkon 2D –hanke sai tunnustusta siitä, että Kauhavan kuntayhtymä on työskennellyt jo pitkään tyypin 2 diabeteksen ehkäisemiseksi. Raadin mukaan hankkeen toteutus oli systemaattista, vakuuttavaa, monipuolista ja moniammatillista.

Palkintojen jakoraateihin kuuluivat professorit Jaakko Tuomilehto Helsingin yliopistosta, professori Matti Uusitupa Kuopion yliopistosta, puheenjohtaja Eeva- Liisa Urjanheimo Terveydenhoitajaliitosta, apulais- ylilääkäri Ari Aimolahti Helsingin terveyskeskuksesta, puheenjohtaja Maria Aarne Diabeteshoitajat ry:stä ja toimittaja Kirsti Talsi sekä Dehkon pääsihteeri Leena Etu-Seppälä Suomen Diabetesliitosta.

Dehko-palkintoja tavoitteli yhteensä 71 hanketta eri puolilta Suomea. Kaksi päivää kestäneet valtakunnal- liset Dehko-päivät pidettiin Tampereella.

TerveysPuntari on maksuton verkkopalvelu, jonka tarkoituksena on opastaa ja tukea ihmisiä huolehti- maan omatoimisesti omasta terveydestään ja hyvin- voinnistaan henkilökohtaisten nettipäiväkirjojen avulla. Päiväkirjoihin voi kirjata terveydentilaan, liikuntaan ja ravintoon liittyviä tietoja, jotka liittyvät erityisesti tyypin 2 diabeteksen ennalta ehkäisyyn ja hoitoon. Päiväkirjoihin tallennetut tiedot voi tulostaa raportiksi ja tietoja voi tarkastella myös graafisten kuvaajien avulla. Raportin voi tarvittaessa lähettää sähköpostilla omalle lääkärille tai hoitajalle kommen- toitavaksi, mutta tätä ei ole suositeltu, koska toistai- seksi sähköpostiyhteys ei ole salattu.

Päiväkirjojen lisäksi sovellus tarjoaa yleistietoa tervey- destä, ravinnosta ja liikunnasta helposti ymmärrettä- vän tekstin ja sivuille valittujen terveysaiheisten link- kien muodossa. Käyttäjien toivomus oli, että sivuilla olevien tietojen, neuvojen ja ohjeiden tulee olla mahdollisimman selkeitä ja yksinkertaisia, joten käytettävissä olevasta tiedosta poimittiin mukaan vain kaikkein keskeisimpiä asioita. Käyttöohjeissa on korostettu, että TerveysPuntarin tyyppistä verkko- palvelua ei ole tarkoitettu korvaamaan lääkärin suorittamaa yksilöllistä tutkimusta eikä koulutetun ammattilaisen antamaa lääketieteellistä neuvontaa tai hoitoa, vaan käyttäjien tulee terveysongelmissaan kääntyä ensisijaisesti heitä hoitavan henkilöstön puoleen, koska yksilöllisiä eroja (esim. muut sai- raudet) ei voi ottaa riittävästi huomioon kaikille suunnatuissa ohjeissa.

Aloite TerveysPuntarin kehittämiseen tuli diabe- teksen ennalta ehkäisystä ja hoidosta kiinnostuneilta kansalaisilta, joten TerveysPuntarin kehittämistyössä on aidosti toteutunut kansalaisten ja terveydenhuol- lon ulkopuolisten toimijoiden aktiivisuus diabeteksen ehkäisyssä sekä omahoidon toteuttamisessa.

Saarijärven kaupunki käynnisti TerveysPuntari –hank- keen yhdessä Jyväskylän yliopiston Agora Centerin ja Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy:n kans- sa sekä järjesti hankkeelle rahoituksen Euroopan Unionin ja Länsi-Suomen lääninhallituksen

4

Document info
Document views327
Page views329
Page last viewedMon Jan 23 04:51:03 UTC 2017
Pages68
Paragraphs1275
Words27155

Comments