X hits on this document

303 views

0 shares

0 downloads

0 comments

41 / 68

ohjataan nousujohteinen kävelyharjoitusohjelma ja harjoituspäiväkirjan täyttäminen. Lisäksi heitä ohja- taan käyttämään alueen tarjoamia liikuntapalveluja.

Verenpaine ja rasva- ja sokeriaineenvaihduntaa kuvaavat tutkimustulokset kerätään tiedonkeruu- järjestelmästä. Terveyskuntotestistö sisältää seuraavat osiot:

 • -

  aerobinen kunto (2 km:n kävelytesti ja uloshengityksen huippuvirtaus)

 • -

  tuki- ja liikuntaelimistön kunto (puristusvoima-, alaraajojen voima-, tuolilta ylösnousu- ja liikkuvuustesti)

 • -

  motorinen taito (tasapaino ja kävelynopeus)

 • -

  kehon koostumus (vyötärönympärys, BMI)

Tutkittavien keräys alkoi keväällä 2005 ja keräys jatkuu vuoden 2005 loppuun. Kahden vuoden seuranta päättyy siten vuoden 2007 lopussa.

Yhteyshenkilöt: D2D-liikuntakoordinaattori, ft Tanja Onatsu puh. 040 536 3436, tanja.onatsu@ksshp.fi Liikuntafysiologian dosentti Arja Häkkinen puh. 050 375 4468, arja.hakkinen@ksshp.fi

Raskausdiabeetikoiden painonhallinta- ryhmä D2D Saarijärvellä 2005

Työryhmä Vea Kuisma, Paula Mäkinen ja Kaija Pykälistö.

Ryhmään on kutsuttu 13 ylipainoista naista. Ryhmä on koottu henkilöistä, joilla yli puolella on ollut poik- keava sokerirasitustulos raskauden aikana. Ryhmä- läisten ikä on 2752 vuotta ja BMI:n keskiarvo on

 • 37.

  Ryhmän toiminta alkoi 13.10.2005 ja päättyy

   • 14.9.06.

    Kokoontumiskertoja on suunniteltu 10.

Ryhmäläisillä on paljon tietoa ravintoasioista, mutta painonhallinta ei ole onnistunut yksin. He toivovat ryhmältä tukea, kun yksin eivät ole onnistuneet. Samassa tilanteessa olevilta odotetaan ymmärrystä ja kannustusta painonhallinnassa. Osa kaipaa myös ruoka-asioiden päivitystä, osa tukea liikunnan lisäämiseen. Osalle on tärkeää saada tukea myös jo tavoitetun painon ylläpitoon.

Ryhmää vetää kaksi terveydenhoitajaa, jotka ovat saaneet painohallinnanohjaajan koulutuksen D2D- projektin kautta. Lisäksi käytetään muuta ammatti- henkilökuntaa tarpeen ja toiveiden mukaan. Esimer- kiksi lääkäri on kertonut MBO:sta ja psykologi syö- misen hallinnasta, liikunnanohjaaja on puolestaan neuvonut kuntosalin käyttöä.

41

Ryhmänohjaajien tavoitteena on ennaltaehkäistä tyypin 2 diabeteksen puhkeamista näillä suuren riskin asiakkailla. Oleellista on saada ryhmäläiset tiedostamaan oma diabetesriskinsä ja mahdollisuu- tensa vaikuttaa siihen elämäntavoilla.

Ryhmään kutsutuille on annettu mahdollisuus lähteä D2D–interventioon.

Yhteyshenkilö: Vea Kuisma, vea.kuisma@skthky.fi

Ruokaa rajatta? D2D –hanke Oulun kouluissa

Työryhmä terveydenhoitaja Arja Karttunen, tervey- denhoitaja Kaisu Äijälä, avoterveydenhuollon palve- luyksikköpäällikkö Leena Uusitalo, avoterveyden- huollon ylihoitaja Ritva Svenström, D2D -hankkeen ravitsemuskoordinaattori (31.5. 05 asti) Mila Haapalahti, D2D-hanketyöntekijä Anni Alatulkkila.

Tausta ja tavoitteet Lasten ylipaino alkaa olla merkittävä ongelma Suo- messakin. Lasten ja nuorten ravintotottumukset opitaan jo varhaislapsuudessa, mihin kasvattajilla on paljon vaikutusvaltaa. Lisäksi muun muassa koulut ja oppilaitokset sekä kouluterveydenhuolto ovat kaikki lenkkejä ketjussa, joka ohjaa lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään terveellisiin elintapoihin.

Alaluokilla vanhemmat osallistuvat lastensa terveys- tarkastuksiin, mutta yläluokilla ja lukioissa osallistu- minen on harvinaista. Vanhempien tavoittamiseksi virisikin idea haastaa koulut yhteistyöhön ehkäise- mään tyypin 2 diabetesta edistämällä terveellisiä ruoka- ja liikuntatottumuksia sekä lisäämällä tietoa sairaudesta lapsille ja vanhemmille. Tavoitteena on lukuvuonna 20052006 kouluilla järjestettävien teemaan liittyvien tempausten ja vanhempainiltojen avulla korostaa terveellisen ravitsemuksen ja arkilii- kunnan merkitystä lapsen ja nuoren terveydelle.

Koulujen henkilökunta ideoi kukin ”näköisensä” ohjelman ja hankkeen ravitsemuskoordinaattori Leea Järvi, Oulun Voimisteluseura Ry:n fysioterapeutti Niko Naasko sekä D2D –hanketyöntekijä Anni Alatulkkila sitoutuivat tarjoamaan materiaali- ja työresursseja vanhempainiltoihin. Hankkeen yhteys- henkilönä toimii hanketyöntekijä, jonka yhteyshenki- löinä kouluilla ovat kouluterveydenhoitajat.

Toteutusmalleja syksyllä 2005 1.Toppilan koulun vanhempainillassa oli organisoitu erilaisia elintapoihin liittyviä esittelypisteitä: päihde- putki, huumepoliisi ja Sydänyhdistys sekä D2D - hankkeen Ruokaa rajatta -esittelypiste. D2D –hank-

Document info
Document views303
Page views305
Page last viewedThu Jan 19 22:05:45 UTC 2017
Pages68
Paragraphs1275
Words27155

Comments