X hits on this document

337 views

0 shares

0 downloads

0 comments

44 / 68

paneilta. Tapahtuman yhdessä konsernin kanssa järjestivät sen työterveyshuoltopalveluista vastaavat yritykset, Jyväskylän Seudun Työterveys, Medivire Työterveyspalvelut Oy ja Suomen Terveystalo Oyj. Lisäksi toteuttajakumppaneina oli Keski-Suomen alueen D2D-hanke, Jyväskylän Ammattiopiston sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen lähihoitaja- opiskelijat ja Kunnossa Kaiken Ikää valtakunnallinen ohjelma. Tapahtuman promoottorina ja sponsorina toimi Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera. Työ- eläkeyhtiönä Etera on kiinnostunut tässä työhyvin- vointitapahtumassa luodun uudentyyppisen yhteis- työhön perustuvan toimintamallin jatkamisesta asiakasyrityksissään ja siten tukemaan D2D- hankkeen väestötavoitteiden toteutumista.

Yhteyshenkilö: Tarja Kostiainen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera puh. 010 553 3827 tai 040 840 7711, tarja.kostiainen@etera.fi

Jyvässeudun ammattiautoilijat lähetettiin Kunnon Keikalle

Jyväskylän maalaiskunnassa asuva taksinkuljettaja Hannu Pärnänen joutui rutiiniterveystarkastuksessa kohtaamaan tiedon kohonneesta diabetesriskistä omalla kohdallaan. Samaan aikaan lähipiirissä, taksinkuljettajien joukossa oli sattunut ikäviä sairas- tapauksia. Nämä yhteensattumat saivat Pärnäsen pohtimaan, miten voisi ryhtyä parantamaan paitsi omaa terveyttään, myös aktivoimaan koko kuljet- tajien yhteisöä terveemmille elintavoille.

Syksyllä 2004 Pärnänen sai idean ammatti- autoilijoiden terveyskunnon testauksesta. Hän kertoi ideastaan hoitopaikassaan, jonka myötä aloitettiin yhteistyö Palokan terveydenhuollon kuntayhtymän, Jyväskylän maalaiskunnan liikun- tatoimen sekä Jyväskylän Aluetaksin kanssa. Lokakuussa järjestettiinkin ensimmäinen yhteinen autoilijoille suunnattu kuntotempaus. Syksyiseen tapahtumaan osallistui 50 taksinkuljettajaa. Illan aikana osallistujat täyttivät riskitestin ja heiltä mitattiin verenpaine- ja verensokeriarvot. Mitta- usten jälkeen jokainen suoritti kahden kilometrin UKK-kävelytestin. Mitä tulokset sitten kertoivat? 70 prosentilla osallistujista todettiin kohonnut verenpaine. Neljä henkilöä ohjattiin jatkotutki- muksiin joko diabetesepäilyn tai korkean veren- paineen vuoksi. Kävelytestin tulos kertoi keski- määräistä heikommasta kunnosta. Tapahtuma koettiin tarpeelliseksi ja se päätettiinkin uusia heti seuraavana keväänä.

44

Toukokuussa 2005 toteutettiin toinen ammatti- kuljettajien kuntotempaus, joka sai nimekseen Kunnon Keikka. Jyväskylän Hipposhallissa pidettyyn tapahtumaan osallistui työnantajien puolelta Jyväskylän Aluetaksin lisäksi Keski-Suomen aluetaksi sekä kuorma-autoilijoita edustava SKAL Keski-Suomi. Testaajina ja tapahtuman järjestäjinä toimivat Dehko-hankkeen puolesta Palokan terveydenhuollon kuntayhtymä, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri sekä Jyväskylän maalaiskunnan liikuntatoimi ja Jyväskylän Kuntoliikunta ry. Tilaisuutta tukivat A-vakuutus, Ilmarinen sekä Keski-Suomen Taksiyrittäjät ry. Mittava porukka oli siis lähtenyt kannustamaan kuskeja matkalle kohti parempaa terveyttä.

Kunnon Keikalle saapui 80 ammattiautoilijaa, jotka suorittivat testit ja mittaukset. Kuntoindeksi oli jälleen hieman keskimääräistä matalampi. Verensokeriarvot olivat lähes kaikilla normaalitasolla. Verenpaineissa saatiin korkeita arvoja ja suositusarvoihin ylsi ainoas- taan 19 mitatuista. Tyypin 2 diabeteksen arviointi- testissä viisi henkilö sai yli 15 pistettä. Heidät ohjat- tiin hakeutumaan terveyskeskukseen tai työterveys- huoltoon. Kymmenen henkilöä sai riskitestissä 1314 pistettä. Iltapäivä huipentui lääkäri Tapani Kiminkisen luontoon sekä yhteiseen illanviettoon, jonka aikana vaihdettiin aktiivisesti arvioita testi- päivän tuloksista.

Jyväskylän ja Keski-Suomen Aluetaksit ovat nyt ottaneet kunnon ja terveyden kohottamisohjelman yhdeksi osaksi yhtiöissä laadittua laatuohjelmaa. Yhteiset tapahtumat ja liikuntaryhmien perustaminen ovat yksi osa tätä kokonaisuutta. Tavoitteena on kohentaa kuskien terveydentilaa ja sitä kautta taata asiakkaille turvallinen kyyti.

Keski-Suomen Dehko-hankkeen, kuntien ja taksi- yrittäjien yhteistyö jatkuu keväällä 2006, jolloin on tarkoitus hypätä kolmannelle Kunnon Keikalle. Työn- antajien ja työntekijöiden erinomainen suhtautu- minen sekä myönteinen mediajulkisuus toimivat kannustimina jatkaa aloitettua terveydenedistämis- kampanjaa eteenpäin.

Yhteyshenkilöt: Diabeteshoitaja Leena Welling, Palokan terveysasema puh. (014) 336 6175, leena.welling@palokkatk.fi Liikuntasuunnittelija Eeva Simula, Jyväskylän maalaiskunnan liikuntapalvelut puh. 050 594 6721, eeva.simula@jklmlk.fi

Document info
Document views337
Page views339
Page last viewedTue Jan 24 16:04:43 UTC 2017
Pages68
Paragraphs1275
Words27155

Comments