X hits on this document

223 views

0 shares

0 downloads

0 comments

5 / 68

Veren rasva-arvot: veren kolesteroli-, HDL-, LDL- ja triglyseridiarvot

Verensokeri: paasto-, aterian jälkeisten ja sokerihemoglobiini- mittausten tulokset

Verenpaine: systolinen ja diastolinen verenpaine

Ravinto: tietoja ruokavaliosta (esim. aterioiden energiamäärät (kJ/kcal)

Liikunta: liikuntasuorituksen kesto, laji, rasitustaso, ajankohta ja energiankulutus

Paino: paino, painoindeksi

TerveysPuntarin päiväkirjoihin voi kirjata seuraavia asioita:

Vyötärönympärys: vyötärönympärysmitta

Astma: PEF-mittausten tulokset eri tilanteissa

Oma päiväkirja: mahdollisuus kirjata minkä tahansa terveysmittauksen tuloksia

rahoittaman projektin kautta. Sivujen sisällön suun- nittelusta ja käytännön toteutuksesta vastasi joukko Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksen opiske- lijoita ohjaajansa johdolla. Terveydenhuollon edus- tajat (Saarijärven-Karstulan seudun terveydenhuol- lon kuntayhtymän vastaanottohoitaja ja Dehko – hankkeisiin osallistuneet lääkärit sekä hoitajat) tukivat kehittämistyötä osallistumalla asiantuntijajäseninä projektiryhmän kokouksiin sekä kommentoimalla sivujen sisältöä.

TerveysPuntariin pääsee kirjautumaan Saarijärven- Viitasaaren seudun seutuportaalin kautta osoitteessa www.viisaankivi.fi/asiointi. Palvelu vaatii rekisteröi- tymisen seutuportaaliin, mutta sovellusta voi testata ilman henkilökohtaisia tunnuksiakin.

TerveysPuntari on ollut kansalaisten käytössä marras- kuusta 2005 lähtien. Vuoden 2006 loppuun men- nessä TerveysPuntariin oli rekisteröitynyt noin 1 000 käyttäjää, kävijöitä sivuilla oli ollut noin 10 000. Käyttäjiltä on tullut myönteistä palautetta, mikä viestii siitä, että palvelulle on ollut tilausta. Palaut- teissa on kiitelty palvelun maksuttomuutta ja linkki- kirjaston monipuolisuutta. TerveysPuntarin on koettu kannustavan ja motivoivan omissa elämäntapamuu- toksissa ja sen on koettu olevan hyvä apu erityisesti laihduttajille. Kansalaiset ovat myös perustaneet omatoimisesti liikunta- ja laihdutusryhmiä, joiden jäsenet seuraavat edistymistään TerveysPuntarilla. TerveysPuntarin kehittämisehdotukset ovat koske- neet lähinnä tietojen jatkojalostusta ja teknisiä ominaisuuksia.

TerveysPuntari on osoittanut tarpeellisuutensa, joten palvelua aiotaan tarjota jatkossakin, vaikka tietojen ja linkkien päivittäminen on pienelle seutukunnalle ja terveyskeskukselle melko työläs tehtävä. Olisi toivot- tavaa, että entistä enemmän myös valtakunnallisesti kehitettäisiin ja ylläpidettäisiin sivustoja, joista kansa- laiset löytäisivät helposti ymmärrettävässä muodossa tutkittua tietoa terveyden ja hyvinvoinnin edistämi-

seksi. Joitakin tällaisia on jo olemassakin, mutta suu- rin osa palveluja tarjoavista sivustoista on kaupallisia tai ainakin jonkin yrityksen ylläpitämiä. Paikallisten toimijoiden on hankalaa jatkuvasti seurata sivuilla olevia tietoja ja varmistua niiden luotettavuudesta.

TerveysPuntaria kehitettäessä tuli kuitenkin ilmi, että valtakunnalliset tietopankit eivät yksin riitä. Tieto ei saavuta tavallisia käyttäjiä ellei sitä ole saatavissa läheltä, joten terveyden edistämiseen liittyviä internetpalveluja pitäisi löytää helposti useista eri paikoista. Tieto pitäisi myös kokea ”omaksi”, jotta se muuttuisi arjen teoiksi. Tämän vuoksi terveyden ylläpitämiseen sekä sairauksien ennalta ehkäise- miseen ja omahoitoon liittyvien tietojen ottaminen osaksi seutuportaalia ja paikallista viestintää on erittäin tärkeää. TerveysPuntari löytyy pohjoisen Keski-Suomen kuntien seutuportaalista kohdasta ”Asiointi” – sähköisten lomakkeiden, tapahtumien ja markkinapaikan kanssa samasta valikosta. Luultavasti se tavoittaa siellä monipuolisemman kohderyhmän kuin vaikkapa terveyskeskuksen kotisivuilla.

Vähäisillä paikallisilla resursseilla on jouduttu tinki- mään tietojen täydellisyydestä ja laajuudesta, vaikka tekijät olisivat kuinka innostuneita ja osaavia. Kehitettävää on edelleen.

TerveysPuntarin kehitystyöhön osallistuneet henkilöt: Jyväskylän yliopisto, Agora Center: professori Pekka Neittaanmäki; Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos: Tietotekniiikan opiskelijat Timo Joensuu, Juha Lamminen, Marko Myllyaho (graafikko), Risto Peränen, Jani Sillanpää, Olli Tietäväinen (esiselvitys), Anu Valkonen (esiselvitys, Oraakkeli-projektin asiantuntija) Ohjaajat: Pasi Manninen, tekninen ohjaaja; Jukka- Pekka Santanen, vastaava ohjaaja Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy: projektipäällikkö Tuula Hakkarainen, seutukoordinaattorit Satu Pölkki ja Mervi Tall

5

Document info
Document views223
Page views225
Page last viewedSat Dec 03 16:07:41 UTC 2016
Pages68
Paragraphs1275
Words27155

Comments