X hits on this document

298 views

0 shares

0 downloads

0 comments

52 / 68

Aineistosta koottiin kansio, jonka sisältönä ovat koti- ja tuntitehtävät, saatavilla oleva kalvo- ja esite- aineisto, työstetyt toimintaideat sekä terveystottu- muskyselyt.

Aineistokansion hyödyntäminen Köksäkisällit-kansion kustansi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin D2D -hanke. Kansio jaettiin Etelä- Pohjanmaan alueen yläasteiden kotitalousopettajille ja 2. asteen ravitsemisalan opettajille syksyllä 2005. Käyttäjäkokemukset ovat olleet myönteisiä. Kotita- lousopettajat saattavat olla pienissä kunnissa myös kouluruokailusta vastaavia ja näinollen heidän työpanostaan voidaan hyödyntää ravitsemuskasva- tuksessa myös koulun ulkopuolisissa tilanteissa. Köksäkisällit –kansion toteutusprosessissa on lisäksi päivitetty kotitalousopettajien ravitsemuskasvatus- sisältöjä ja liitetty heidät omalta osaltaan mukaan kunnan terveyttä edistävään ja ennaltaehkäisevään toimintaan.

Yhteyshenkilöt: Ravitsemussuunnittelija Hilpi Linjama, Dehkon 2D- hanke, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, hilpi.linjama@epshp.fi Terveydenhoitaja Heidi Karjanlahti, Terveys on hyvä juttu –projekti, Etelä-Pohjanmaan Sydänpiiri, heidi.karjanlahti@netti.fi

Välipaloista puhtia päivään Välipalaprojekti ja reseptivihko

Pääruuan lisäksi välipalat ovat merkittäviä energian lähteitä. Suomalaisten välipalatyyppinen syöminen on lisääntynyt. Tyypillistä on runsaasti energiaa sisältävien, vähäkuituisten välipalojen, kuten makeis- ten ja virvoitusjuomien kulutuksen jatkuva kasvu. Etelä-Pohjanmaalla toteutetun opinnäytetyön mu- kaan 40 % ala-asteen oppilaista juo janojuomaksi veden asemesta mehua (Ilves 2005). Perheiden yhteiset ateriat ovat vähentyneet ja välipalankin valmistaminen voi jäädä lapsen vastuulle. Pitkistä ateriaväleistä johtuva nälkä johtaa helposti jatkuvaan epäterveellisten välipalojen nauttimiseen. Jaksamisen ja painonhallinnan kannalta hyvät ja terveelliset välipalat ovat tärkeä osa ruokailun kokonaisuutta ja terveyden edistämistä.

Tavoitteet Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Dehkon 2D - hankkeen välipalaprojektin tavoitteena oli tehdä kysely koululaisten välipalakäyttäytymisestä ja miel- tymyksistä sekä tuottaa oppilaslähtöinen välipala- reseptivihko. Resepteissä huomioitiin lasten maku- mieltymykset, iänmukaiset taidot välipalojen valmis- tuksessa ja terveysnäkökulma. Oppilaille omaksi annettava vihko välittää runsaasti kuitua ja pehmeitä

52

rasvoja sisältävät reseptit myös vanhempien käyt- töön. Reseptivihko toimii parhaimmillaan myös interventiomateriaalina terveydenhuollon yksilö- ohjauksessa ja painonhallintaryhmissä.

Toteutus Välipalaprojekti toteutettiin Dehkon 2D -hankkeen, Seinäjoen ammattikorkeakoulun ravitsemisalan yksikön ja Lintuviidan ala-asteen yhteistyönä. Resto- nomiopiskelijat laativat kyselyn, johon vastasi 77 ala- asteen oppilasta ja heidän vanhempaansa. Selvityk- sessä todettiin muun muassa, että useimmilla ala- asteen oppilailla lounaan ja iltapäivän välipalan välinen aika oli 46 tuntia.

Koululaisista koostuvan makuraadin mielipiteitten perusteella valittiin vihkoon 14 helppoa reseptiä. Suosituimmat reseptit on merkitty hymynaama – merkillä. Värikuvallinen välipalavihko on painettu paikallisessa talossa ja se on vapaasti alueen toimi- joiden tilattavissa.

Välipalavihkon hyödyntäminen Tervehet mukulat –aineistokansio esiteltiin ja luovu- tettiin kuntien toimijoille lukuvuoden 20052006 alussa. Välipalavihko ja tilauslomake kuuluu Dehkon 2D hankkeen tuottaman kansion lisämateriaaliin. Lisäksi välipalavihko jaettiin esittelytilaisuuksissa läsnä olleille 1300 koulutoimen, päivähoidon, terveyden- huollon ja ruokahuollon toimijalle. Välipalavihko oli myös esillä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Dehkon 2D hankkeen järjestämillä Eteläpohjalaisilla Terveysmessuilla 9.4.2005 (n. 7 000 kävijää).

Välipalavihkon reseptejä hyödynnetään päivä-hoidon ja koulun välipaloissa, vanhempainiltojen tarjoilussa, lasten ruoanvalmistusryhmissä ja kokoustarjoilussa. Osa kouluista on lisäksi jakanut vihkoa ala-asteiden oppilaille. Korkean diabetesriskin vanhemmat saavat päivähoidossa ja koulussa olevan lapsensa kautta reseptin omaan käyttöönsä. Vaikka välipalavihko suunniteltiin ensisijaisesti lapsille, se on osoittautunut käyttökelpoiseksi välineeksi myös korkeassa diabetes- riskissä olevien asiakkaiden ohjauksessa.

Yhteyshenkilöt: Ravitsemussuunnittelija Hilpi Linjama, Dehkon 2D- hanke, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, hilpi.linjama@epshp.fi Päätoiminen tuntiopettaja Sofia Eklund, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Ravitsemisalan yksikkö, Kauhajoki sofia.eklund@seamk.fi Ravitsemistyönjohtaja Helena Koivusaari, Lintuviidan ala-aste, Seinäjoki helena.koivusaari@seinajoki.fi

Document info
Document views298
Page views300
Page last viewedThu Jan 19 09:51:09 UTC 2017
Pages68
Paragraphs1275
Words27155

Comments