X hits on this document

309 views

0 shares

0 downloads

0 comments

55 / 68

dollisuutta saada tietää oma verensokeritasonsa ja siinä samassa sai kaupan päälle selville oman riskinsä sairastua tyypin 2 diabetekseen. Kaverit patistelivat toisiaan mittaukseen, mainostaa ei erikseen tarvinnut. Välillä syntyi jonoakin.

liittyvät kysymykset. Keski-Suomen sairaanhoito- piirillä on pitkät perinteet terveyden edistämisessä. Kuulumme mm. WHO:n Health Promoting Hospitals verkostoon sekä Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry:n.

Oli niitä, jotka selvästi kummastelivat asiaa. Myös niitä hitaasti katsojiakin riitti. Tutun hoitajan tunnis- taneet tulivat ihmettelemään, että tännekö on pitänyt töitä tulla tekemään ja perustelujakin haluttiin kuulla. Keskustelut soljuivat aiheesta toiseen, sen mukaan mitä kullakin oli päällimmäisenä mielessä. Oli kave- reita, jotka ensimmäistä kertaa pysähtyivät asiaa miettimään omalta kohdaltaan ja myös herrasmiehiä, jotka tokaisivat, että ”sinähän puhut kuin minun vaimoni!” Joidenkin kanssa puhuttiin syvällisempi- äkin, mitä elämältään oikeastaan haluaa ja odottaa, ja mikä on työnteon hinta.

Yhteistyötä järjestöjen, oppilaitosten ja sairaalan eri ammattilaisten kanssa Potilas-, vammais- ja kansanterveysjärjestöt ovat olleet mukana Palanssin suunnittelutyössä aivan alusta asti. Järjestöjen materiaali on näyttävästi esillä terveystietokeskuksessa sekä muutama järjestö päivystää Palanssin tiloissa tiettyinä ajankohtina. Järjestöjen toiminta sekä vertaistuki ovat kiinnos- taneet asiakkaita. Järjestöjen päivystysaikojen lisäksi on mietitty myös sairaalan eri ammattihenkilöiden (esim. diabeteshoitaja, sosiaalityöntekijä, osteo- poroosihoitaja) päivystysajankohtia. Nämä toteu- tunevat vuonna 2006.

Korkean riskin asiakkaita löytyi muutamia. Muutaman diabeetikon kanssa pohdittiin huonon hoitotasapai- non syitä ja ratkaisuja ongelmiin. Moni jäi varmaan- kin leikinlaskusta huolimatta tai juuri sen ansiosta pohtimaan, että ”tarttisko tehrä jottain”. Joku jo eh- dottikin, että porukka lähtisi yhdessä sauvakävelyä kokeilemaan.

Suurin yksittäinen Palanssin käyttäjäryhmä ovat olleet läheisten oppilaitosten opiskelijat. He tulevat hake- maan materiaalia tai ideoita opinnäytetöihinsä. Yhteistyössä oppilaiden kanssa on toteutettu muu- tamia terveysteemoihin liittyviä tempauksia ja näyt- telyitä. Mittavin oli viikolla 40 toteutettu kaatumis- tapaturmanäyttely.

Ja entäs työkaverit: ”Kävitkö sä oikeesti siellä? No, millasta se oli? ”Olet sä aika outo/rohkea?” ”Ei tuollaista voi oikeaksi perusterveydenhuollon toimintatavaksi sovittaa”. Kokemus oli sen verran myönteinen, että se kannustaa jatkamaan samaan tyyliin. Uudenlaisia kohderyhmiä löytyy, kun vaan on halua nähdä työpaikan seinien ulkopuolellekin. Esim. yrittäjät on sellainen väestönosa, jotka jäävät usein vaille normaalin terveydenhuollon palveluja. Mitähän sille saralle keksisi? Verkkoja on jo heitelty...

Dehkon 2D hanke ja Palanssi Terveystietokeskuksessa on esillä sairastumisriskin arviointilomakkeita sekä muuta D2D-hankkeen materiaalia. Moni on täyttänyt riskilomakkeen asioi- dessaan Palanssissa, ja joukossa on ollut korkean riskin asiakkaitakin. Heidät on ohjattu eteenpäin joko omaan terveyskeskukseen tai työterveyshuol- toon. Sairaalan oma henkilökunta on ollut erityisesti kiinnostuneita omasta sairastumisriskistään sekä sii- hen vaikuttavista elämäntavoista. Muutamalle on annettu terveystietokeskuksen kautta verensokeri- mittari kotiseurantaa varten. Jopa yksi aikaisemmin tunnistamaton tyypin 2 diabeetikko on löytynyt. Dehkon 2D hanke sopii Palanssin toiminta-ajatuk- seen oikein hyvin. Riskitestilomakkeen kautta saa- daan alulle hyviä keskusteluita elämäntavoista sekä sairauksista.

Yhteyshenkilö: Sairaanhoitaja Leila Metso, Laukaan terveyskeskus, leila.metso@laukaa.fi

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin terveystietokeskus Palanssi

Yhteyshenkilö: Projektityöntekijä Nina Peränen, terveystietokeskus Palanssi, nina.peranen@ksshp.fi

Keski-Suomen keskussairaalaan avattiin 1.9.2005 terveystietokeskus Palanssi, joka tarjoaa korkeata- soisia neuvontapalveluita sairaalan potilaille ja hei- dän läheisilleen, henkilökunnalle, opiskelijoille sekä kaikille, joita kiinnostaa terveyteen tai sairauksiin

55

Document info
Document views309
Page views311
Page last viewedSat Jan 21 00:11:43 UTC 2017
Pages68
Paragraphs1275
Words27155

Comments