X hits on this document

304 views

0 shares

0 downloads

0 comments

56 / 68

Sokeripalanäyttely havaintomateriaalina makeasta elämästä Keski-Suomessa

Keski-Suomen Dehkon 2D -hankkeen yhtenä tärke- änä alueena väestöstrategian toteuttamisessa ja kansalaisten tietoisuuden lisäämisessä ovat olleet erilaiset messut ja muut yleisötapahtumat. Ravitse- musasiat ovat omana alueenaan olleet yleisötapah- tumissa aina esillä ja hankkeen osa-aikainen ravitse- muskoordinaattori itsekin läsnä resurssien mukaan. Syksyllä 2005 tein hankkeen käyttöön yhdessä hank- keessa harjoittelua tehneen restonomiopiskelijan kanssa sokeripalanäyttelyn, joka konkreettisella taval- laan havainnollistaa erilaisten herkkujen ja välipalo- jen merkitystä sokerin ja energianlähteenä.

Näyttelyyn on koottu erilaisia sokerillisia tuotteita kaupan valikoimista ja laskettu tuotekohtaisesti lisä- tyn sokerin (=sakkaroosin) määrä, joka on muutettu ymmärrettävämpään muotoon, sokeripaloiksi. Näyttelyyn tutustuja pystyy heti arvioimaan omia syömistottumuksiaan ko. tuotteiden kohdalla, joita sitten vertaa yleisiin ravitsemussuosituksiin lisätyn sokerin käytöstä, jotka nekin ovat näyttelyssä esillä ja perustuvat määrään sokeripaloiksi muutettuna. Näyt- telyn tuotteet listattiin tiivistetysti myös paperille, johon hankkeen liikuntakoordinaattori lisäsi vielä tuotteiden kohdalle ajan, joka kuluu aikuisella ihmisellä, jotta ko. tuotteen energiamäärä on kulu- tettu. Esimerkiksi suklaapatukan syötyään 60 kg painavan naisen tulisi kävellä runsas 1 h, kun suklaa- levyn jälkeen siihen kuluisi jo 5 h. Tätä paperia on varmasti moni ja monessa perheessä tavattu useam- paankin kertaan!

Sokeripalanäyttely sai heti suuren suosion ja häm- mästyneitä ja ihmetteleviä ilmeitä on nähty aina, kun näyttely on ollut esillä, niin nuorilta kuin aikuisilta. Ravitsemuskoordinaattori työsti näyttelyn tuotteista ja oheismateriaalista tiedoston, joka on jaettu hanke- alueemme hanketyöntekijöille ja muillekin tervey- denhuollon ammattilaisille. Samoin ohje löytyy Keski-Suomen sairaanhoitopiirin terveystietokeskus Palanssin sivuilta. Tarkoituksena on työstää jatkossa näyttely keskussairaalan tiloihin pysyvästi lasivitrii- niin, josta sitä tarpeen mukaan voi siirtää paikasta toiseen. Hanketyöntekijät ovat pystyttäneet ja pystyt- tämässä Keski-Suomen alueen terveyskeskusten ja erityisesti neuvolatiloihin näyttelyä osaksi ravitsemus- ohjausta ja virikemateriaaliksi odotustiloihin.

Yhteyshenkilö: Ravitsemuskoordinaattori Heli Koivisto, heli.koivisto@ksshp.fi

56

SUOSITTELEMME! – helppoja ja nopeita ruokaohjeita

SUOSITTELEMME! -ohjelehtinen on tehty Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) opinnäytetyönä yhteistyössä Keski-Suomen D2D-hankkeen ravitse- muskoordinaattorin kanssa vuonna 2004. Ravitse- muskoordinaattori, ravitsemusterapeutti Kirsti Ahonen antoi aiheen työstä ja restonomiopiskelijat Laura Korpinen ja Saara Vuorinen suunnittelivat ja kokeilivat ohjeet sekä kokosivat ja kuvasivat ruoka- annokset vihkoseksi. Yliopettaja Enni Mertanen JAMK:sta oli työn ohjaajana.

Tyypin 2 diabeteksen riskiryhmiin kuuluville ei ole aiemmin tehty vastaavaa ohjausmateriaalia, jota myös Keski-Suomen D2D-hankkeen vastaavat terveydenhoitajat pitivät tarpeellisena. SUOSITTELEMME! -lehtinen on suunniteltu ravitse- mussuositusten mukaisesti siten, että ruoat soveltuvat tyypin 2 diabeteksen riskiryhmiin kuuluville. Ruoat ovat vähärasvaisia, vähäsuolaisia ja helposti valmis- tettavia kotiruokia. Ohjelehtiseen on koottu nopeasti valmistettavia vanhoja perinteisiä reseptejä ja myös trendikkäitä nykyruokia. Jokaiselle reseptille on laskettu ravintosisältö ja annoksille suuntaa antava hinta ja valmistusaika.

Reseptit on suunniteltu kuukaudeksi siten, että SUOSITTELEMME! -ohjelehtinen soveltuu jatkuvaan käyttöön. Reseptit ovat myös pääraaka-aineiltaan helposti muunneltavissa. Ruokaohjeet on kirjoitettu mahdollisimman ymmärrettäviksi niin, että työohjeita noudattaen ruokia on sekä helppo että mukava valmistaa. Tavoitteena on saada ohjelehtinen valta- kunnalliseen käyttöön.

SUOSITTELEMME! Restonomit Laura Korpinen ja Saara Vuorinen

Yhteyshenkilö: Ravitsemuskoordinaattori Heli Koivisto, Keski- Suomen D2D-hanke, heli.koivisto@ksshp.fi

Document info
Document views304
Page views306
Page last viewedFri Jan 20 05:52:44 UTC 2017
Pages68
Paragraphs1275
Words27155

Comments