X hits on this document

316 views

0 shares

0 downloads

0 comments

57 / 68

Syöden solakaksi, hikoillen hoikaksi – terveysmessukiertue Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä

Työryhmä Nina Peränen, Tapani Kiminkinen ja Juha Saltevo.

Keski-Suomessa liikkuva Syöden solakaksi, hikoillen hoikaksi -terveysmessukiertue on käynyt vuosien 20042005 aikana 18 paikkakunnalla. Messukiertu- eella on ollut oma erillisrahoituksensa ja matkaa on tarkoitus jatkaa vuonna 2006 vielä kymmenelle paikkakunnalle Keski-Suomen alueella.

Asiaa ja viihdettä Terveysmessukiertue tarjoaa asiantuntijoiden luento- paketin höystettynä teemaan sopivilla Teatteri Eurooppa Neljän esityksillä. Luennot messuilla ovat liikunnasta, ravitsemuksesta sekä tyypin 2 diabetek- sesta sairautena. Messuvierailla on ollut joka paikka- kunnalla mahdollisuus mittauttaa maksutta veren- paineensa, kokonaiskolesterolinsa, verensokerinsa sekä rasvaprosenttinsa. Messujen aikaan on ollut myös ohjattua liikuntaa kuten sauvakävelyä ja jumppatuokioita sekä paikallisten omia esityksiä.

Messut ovat yhdistäneet niin suunnittelu- kuin toteutusvaiheessa eri toimijoita ja asiantuntijoita. Saman pöydän ääreen ovat istahtaneet terveys- keskuksen väen lisäksi mm. liikuntatoimen, järjes- töjen, yritysmaailman, oppilaitosten sekä muita kun- nan toimijoita. Useilla paikkakunnilla on virinnyt messujen jälkeen aivan ennennäkemätöntä ja uutta yhteistyötä yli perinteisten rajojen. Paikallislehdet ovat raportoineet tapahtumasta sekä Dehkon 2D - hankkeesta näyttävästi. Muutamilla paikkakunnilla messut ovat synnyttäneet juttusarjan, joissa on seurattu "D2D-mannekiinien" ponnisteluja elämän- tapamuutosten parissa pidemmän ajan. Myös maa- kuntalehti Keskisuomalainen on seurannut tiiviisti kiertueen etenemistä. Tavoitteenamme on vierailla Keski-Suomen jokaisessa kunnassa!

Korkean riskin asiakkaita on tavoitettu hyvin! Terveysmessuilla on käynyt vuosien 2004–2005 aikana 11 300 henkilöä. Miesten osuus yleisöstä on ollut hieman pienempi, noin 39 %. Miesten keski-ikä on ollut 49 vuotta ja naisten 44 vuotta. Tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskin arviointilomaketta on jaettu noin 3 500 kappaletta. Suurin osa on ottanut riskitestin mukaansa, mutta joka paikkakunnalla on löytynyt useita korkean riskin asiakkaita tapahtuma- päivän aikana. Uusia tyypin 2 diabeetikoita on tunnistettu jokaisilla terveysmessuilla. Mittaukset ovat kiinnostaneet yleisöä kovasti: verensokeria on mitattu arviolta 2 800 henkilöltä ja kolesterolia noin 1 900 henkilöltä.

57

Terveysmessuja on ollut ilo viedä eri puolille Keski- Suomea. Meidät on otettu hyvin vastaan ja salit ovat olleet täynnä innokasta yleisöä. Kiertueen edetessä on ollut havaittavissa väestön tietoisuuden lisään- tyminen sekä D2D-hankkeesta että tyypin 2 dia- beteksesta. Hoitohenkilökunta on kokenut messut uudenlaisena toimintamuotona, jossa perinteiset terveyskeskuksen toiminnot jalkautetaan kylälle "kansan pariin".

Yhteyshenkilöt: Maalaislääkäri Tapani Kiminkinen, Saarijärven terveyskeskus, tapani.kiminkinen@skthky.fi Projektityöntekijä Nina Peränen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, nina.peranen@ksshp.fi

Elävä kylä, vireät kyläläiset ideoita terveyttä edistävään kylätoimintaan

Työryhmä: aluepäällikkö Maija Koskela, Suomen Sydänliitto; toiminnanjohtaja Pirjo Nikula, Pohjois- Pohjanmaan Sydänpiiri; kunto- ja terveysliikunta- päällikkö Ilkka Kurttila, Pohjois-Pohjanmaan Liikunta

Tausta ja tavoitteet Pohjois-Pohjanmaalla on 330 kylää. Kylien elinvoi- maisena säilymiseen vaikuttavat palveluiden, työ- paikkojen ja viihtyvyyden lisäksi kyläläisten fyysinen kunto ja terveys. Elävä kylä, vireät kyläläiset –hank- keen tavoitteena oli haastaa Pohjois-Pohjanmaan kyläyhdistykset ideoimaan ja toteuttamaan toimintaa kyläläisten terveiden elämäntapojen edistämiseksi.

Toteutus Kyläyhdistysten käyttöön laadittiin Elävä kylä, vireät kyläläiset –idealehtinen, johon liitettiin Diabetesliiton ja Sydänliiton materiaalia. Lehtisen sisältönä oli lyhyt kuvaus terveyttä edistävistä elintavoista, vinkkejä terveysaiheisen kylätapahtuman järjestämiseen yhteistyössä yhdistysten ja muiden toimijoiden kans- sa sekä ideoita toiminnan jatkamiseksi kylällä (lähilii- kuntapaikkojen kunnostaminen, liikuntaryhmät, ITE- ryhmät, terveystapahtumat jne.). Tueksi tarjottiin lähiliikuntapaikkakonsultaatioita, perheliikunta- kursseja ja ITE-ryhmäohjaajakoulutusta.

Lehtistä esiteltiin ja jaettiin Pohjois-Pohjanmaan kyläpäivillä syyskuussa 2005. Tilaisuudessa oli noin 100 osallistujaa. Sen jälkeen lehtistä on jaettu alueen sydänyhdistyksille, diabetesyhdistyksille ja terveys- keskusten D2D-vastuutyöryhmien kautta kyläyhdis- tyksille. Yhteistyömalli sekä kutsu toimintaan myös muille kansanterveysjärjestöille ja vapaaehtoisille esitettiin valtakunnallisen KKI-ohjelman järjestämässä Tartu Tilaisuuteen -seminaarisarjassa.

Document info
Document views316
Page views318
Page last viewedSat Jan 21 15:03:55 UTC 2017
Pages68
Paragraphs1275
Words27155

Comments