X hits on this document

276 views

0 shares

0 downloads

0 comments

58 / 68

Lokakuussa 2005 järjestettiin ITE-ryhmäohjaaja- koulutus, jossa oli mukana kyläyhdistysten jäseniä.

Arviointi Sydänpiirin, Pohjois-Pohjanmaan Liikunnan ja Diabetesliiton alueelliset toimijat kirjaavat Elävä kylä, vireät kyläläiset -hankkeeseen liittyvät yhteydenotot ja tietoonsa tulleen käynnistyneen toiminnan.

Marraskuun 2005 loppuun mennessä ITE-ryhmää suunnitellaan ainakin kahdella kylällä, terveysaihei- nen kylätapahtuma on ollut kahdella kylällä ja kolme kylää on järjestämässä tapahtumaa alkuvuonna 2006.

Yhteyshenkilö: Toiminnanjohtaja Pirjo Nikula, Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiiri ry. puh. (08) 370 799 tai 040 706 6424, pp.sydanpiiri@kolumbus.fi

Terveysmessut Kempeleessä

Järjestämme terveysmessut moniammatillisena tiimi- työnä yhteistyössä vapaaehtoisjärjestöjen kanssa keväällä 2006. Vuokraamme tilat tapahtumalle Kem- peleen Nuorisoseuralta, joka sijaitsee keskeisellä pai- kalla keskellä ”kylää”. Rakennamme esittelypöytiä terveyttä edistävästä toiminnasta. Vapaaehtoisjärjes- töt esittelevät toimintaansa yhteistyössä Kempeleen kunnan sosiaali- ja terveysosaston kanssa.

Terveyskeskuksen esittelypisteessä on kuntalaisilla mahdollisuus täyttää tyypin 2 diabeteksen sairastu- misriskin arviointilomake, mitata verensokeria, verenpainetta, painoa ja vyötärönympärystä jne. Annamme kuntalaisille terveysneuvontaa, kerromme terveellisten elämäntapojen tärkeydestä ja ohjaamme riskiryhmään kuuluvat asianmukaiseen seurantaan.

Martat opastavat ruuan valmistuksessa. He antavat vinkkejä siitä, miten saadaan ruoka maistumaan maittavalta terveellisiä raaka-aineita käyttämällä ja oikeilla ruuanvalmistusmenetelmillä. Sydänliitto ja diabetesliitto esittelevät tuotteitaan ja kertovat toiminnastaan. Liikuntatoimi esittelee Kempeleen eri liikuntamahdollisuuksia. Liikuntajärjestöt esittelevät omaa toimintaansa. Liikuntajärjestöjen yhdyshenkilöt kertovat toimintaperiaatteistaan ja tuovat näin toi- mintaansa tutuksi kuntalaisille. Kempeleen kunnan omien urheiluseurojen juniorit kertovat omista koke- muksistaan liikunnan parissa.

Olemme varanneet aikaa myös asiantuntijaluen- noille. Sisätautien erikoislääkäri luennoi aikuistyypin diabeteksesta ja sen ennaltaehkäisystä D2D-hank- keen pohjalta. Fysioterapeutti luennoi liikunnan

58

tärkeydestä terveydenedistäjänä. Myös ravitsemus- terapeutin luento tuo lisämausteensa päivän kulkuun.

Vastaavaa terveysmessutapahtumaa ei ole Kempe- leen kunnan alueella ennen järjestetty. Kunnan väestö kasvaa huimaa vauhtia ja paine terveys- palveluiden kysyntään on kasvanut. Tällä hetkellä ja näillä voimavaroilla pystymme vastaamaan terveys- palveluiden kysyntään kohtalaisen hyvin. Mutta terveyttä edistävä toiminta jää väistämättä vähem- mälle. Tämän vuoksi kyseinen tempaus on varmasti kuntalaisille tervetullut ja antaa myös meille tervey- denhuollon ammattilaisille mahdollisuuden toteuttaa tärkeää osaa työstämme eli ohjausta ja neuvontaa.

Olemme saaneet kyseiselle hankkeelle Dehkon 2D- hankerahaa. Hankerahaa käytämme vuokrakuluihin, lehti-ilmoituksiin ja mainontaan (julisteet). Mainon- nan huolellinen suunnittelu ja toteutus takaavat sen, että tavoitamme mahdollisimman monen kuntalai- sen. Lisäksi käytämme hankerahaa asiantuntijapalk- kioihin, tarjoiluun sekä somistukseen. Messut järjes- tämme lauantaina, jotta mahdollisimman moni kuntalainen pääsee mukaan. Hankerahaa käytetään myös sijaisten palkkaukseen, jotta messutapahtu- maan osallistuneille työntekijöille voidaan korvauk- seksi antaa vapaapäivä viikolla.

Uskomme, että kyseinen päivä antaa paljon positii- visia kokemuksia niin meille terveyskeskuksen työntekijöille kuin kuntalaisillekin.

Yhteyshenkilöt: Osastonhoitaja Pirta Körkkö, Kempelen kunnan terveyskeskus puh. 050 463 6331, pirta.korkko@kempele.fi Sairaanhoitaja Pirkko Loukkola, Kempeleen kunnan terveyskeskus puh. (08) 520 0100, pirkko.loukkola@kempele.fi

3.7. Yhteistyö

Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisyä kolmannen sektorin kanssa Joutsan seudulla

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyhanke alkoi Joutsan seudun terveydenhuollon kuntayhtymässä (Joutsassa, Leivonmäellä ja Luhangassa) vuonna 2004. Terveys- keskuksessa aloitettiin diabetesriskitestien tekeminen työterveyshuollossa, lääkärien vastaanotolla sekä naisten joukkopapakutsujen yhteydessä.

Laskiaissunnuntaina 2005 pidettiin terveysmessut Syöden solaksi, hikoillen hoikaksi Joutsan lukiolla.

Document info
Document views276
Page views278
Page last viewedMon Jan 16 13:39:06 UTC 2017
Pages68
Paragraphs1275
Words27155

Comments