X hits on this document

312 views

0 shares

0 downloads

0 comments

59 / 68

Tapahtuma oli menestys, kävijöitä oli 400; riskites- tejä täytettiin, tietoa diabeteksen ehkäisystä ruoka- valion ja liikunnan avulla saatiin. Messujen paikalli- sista järjestelyistä vastasivat Joutsan diabetesyhdistys, Joutsan Martat, Joutsan seudun sydänyhdistys, Joutsan eläkkeensaajat, Joutsan reumayhdistys, Joutsan MLL sekä JoSePa yhdessä terveyskeskuksen kanssa.

Syksyllä 2005 terveydenhoitaja Sirpa Nieminen ja Leivonmäen maa- ja kotitalousnaiset järjestivät terveysillan, jonka teemana oli kadonneen vyötärön metsästys. Mittanauha apuna Leivonmäen maa- ja kotitalousnaiset aloittivat osallistumisen valtakunnal- liseen Sentit peliin –vyötärönkavennuskampanjaan. Kampanjan avulla pureuduttiin diabeteksen ennalta ehkäisyyn. Ryhmiä on alkamassa Kivisuolla ja kirkon- kylässä. Ravitsemusterapeutti Heli Koivisto kertoi mittanauhan kertovan enemmän kuin vaaka, lisäksi on tärkeää opetella syömään oikein eikä opetella olemaan syömättä. Sentit peliin –kuntokorttia täytettiin ja verensokeri testattiin. Tapahtuma tavoitti 30 naista. ”On tosi yllättävää ja kannustavaa, miten pienillä elämäntapamuutoksilla voi terveyteensä vaikuttaa”, kuului mukana olleen kommentti.

Luhangan maamiesseuran naisosasto ja Tammijärven Martat järjestivät yhdessä Dehko-hankkeen kanssa naisten illan. Ruohtulan tunnelmalliseen tupaan saapui 55 naista. Ravitsemusterapeutti Heli Koivisto kertoi ruokavaliosta, jolla voi ennalta ehkäistä tyypin 2 diabetesta; konkreettisia käytännön vinkkejä. Naiset mittauttivat ahkerasti verensokerinsa, hälyttä- viä arvoja ei tällä kertaa löytynyt. Illan aikana oli myös mahdollista rentoutua intialaista päähierontaa nauttien.

Iltapalan ja arvontojen jälkeen Tammijärven Martat heittivät haasteen maamiesseuran naisosastolle vyötärön kaventamisesta, tähän Marttojen komment- ti varmasta voitosta ”meillähän on mistä kaventaa”. Toivottavasti vyötärön kavennus onnistuu, ja näin alkanut naistenilta saa keväällä jatkoa.

Toivottavaa on, että nämä aktiiviset naiset vievät terveellisiä tapoja lähiympäristöönsä naisina, vaimoina, äiteinä, anoppeina ja mummoina.

Ensi vuodeksi olisi varmaan tasa-arvon nimissä siirret- tävä katseensa metsästys- ja kalastusseuroihin, auto- urheiluun ja tapahtumiin, missä miehet liikkuvat.

Yhteyshenkilö: Terveydenhoitaja Kirsi Rundqvist, Joutsan aikuis- ja diabetesneuvola, puh. 020 761 8260, kirsi.rundqvist@thky.joutsa.fi

59

Jämsän työväenopiston ja Dehko-projektin yhteistyö

Talvikautena 2004–2005 Jämsän työväenopistossa suunniteltiin Dehko-hankkeen asiantuntijoiden kanssa yhteistyötä, joka käynnistyi konkreettisesti syyslukukauden 2005 alussa. Hanke osui myös opistomaailmassa niin sanotusti naulan kantaan, sillä terveyttä edistävät opinnot kuuluvat myös opetus- ministeriön ja vapaan sivistystyön valtakunnallisten järjestöjen määrittelemiin painopistealueisiin vuosina 2005–2008. Ensimmäinen suurelle yleisölle näkyvä ilmiö tästä yhteistyöstä Jämsän seudulla oli Dehkon koko sivun mainos joka kotiin jaetussa Jämsän työ- väenopiston opinto-oppaassa. Tämä oppilaitoksen vuosittainen esite, jota painetaan 14 000 kappaletta, tutkitaan yleensä hyvin tarkkaan kannesta kanteen, joten sen merkitys seudullisena informaatiokanavana on melkoinen – myös Dehko-projektin kaltaisessa elämäntapavalistuksessa.

”Kohti elämänhallintaa” -luentosarja houkutteli luokkahuoneen täyteen väkeä kuuntelemaan, miten elämäntapojaan voi hallita, miten voi syödä itsensä terveeksi ja kuinka liike on lääkettä jokaiselle. Kysy- myksiä sateli luennoijille, ja mitä ilmeisimmin kuulijat ottivat asian omakseen ja kokivat sillä olevan merki- tystä. Luentotilan sisääntuloaulassa oli jaossa moni- puolinen kokoelma Dehko-esitteitä, jotka kävivät hyvin kaupaksi, osa jopa loppui välillä. Tiedon tarve ihmisillä oli aivan ilmeinen.

Aihepiirin opintokoosteeseen Jämsän työväenopis- tossa suunniteltiin luentosarjan lisäksi XL-jumppa, ruokakurssi nimeltä ”iloa, makua ja hyvää oloa” sekä painonhallintakurssi. Opinto-ohjelmaan otetun tupakastavierotuskurssin tavoite oli luonnollisesti sekin niin ikään terveitä elämäntapoja tukeva. Kaik- kea ei kuitenkaan pystytty vielä tässä vaiheessa vie- mään läpi suunnitellusti: XL-jumpan osallistujamäärä jäi vähäiseksi, ruokakurssi jouduttiin siirtämään tuon- nemmaksi opettajalle tulleen voittamattoman esteen vuoksi, eikä ”irti tupakasta” –kurssille saatu riittävästi osallistujia. Joka tapauksessa luentosarja on jo hyvällä menestyksellä toteutettu, ja XL-jumppa sekä painon- hallintaryhmä ovat toiminnassa. Näkemykseni on, että terveysaiheita ja niihin liittyvää yhteistyötä kan- nattaa kansalais- ja työväenopistoissa jatkaa, koska opistojen kautta saavutetaan merkittävän suuri ihmis- joukko ja koska opiskelu- ja harrastustoiminnalla on myönteinen arvolataus: sehän liittyy kaikkeen hy- vään ihmisen elämässä. Markkinointiin, tiedottami- seen ja motivointiin kannattaa kuitenkin panostaa lisää voimia ja aikaa. Voi olla mahdollista, että esi- merkiksi Jämsän työväenopiston ohjelmassa XL- jumpan imago ei ollut erityisen myyvä, ja sitä saatet- tiin pitää jotenkin kielteisesti leimaavana. Kenties

Document info
Document views312
Page views314
Page last viewedSat Jan 21 04:40:19 UTC 2017
Pages68
Paragraphs1275
Words27155

Comments