X hits on this document

324 views

0 shares

0 downloads

0 comments

6 / 68

Saarijärven-Karstulan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä: johtava ylilääkäri Matti Honkimäki, ylihoitaja Päivi Koikkalainen, järjestelmäasiantuntija Marja Laitinen, lääkäri Elisa Ventilä sekä joukko Vastaanottohoitaja- ja Dehko-hankkeisiin osallistu- neita lääkäreitä ja hoitajia Saarijärven kaupunki: talousjohtaja Eeva Kuusela

Yhteyshenkilöt:

Lisätietoja TerveysPuntarista ja rekisteröinnistä saa osoitteesta: Projektipäällikkö Tuula Hakkarainen E-porttiprojektit PL 13, 43101 SAARIJÄRVI sähköposti: tuula.hakkarainen@saarijarvi.fi, puhelin: 044 459 8615

Esittelyn laatijan yhteystiedot: va ylihoitaja Päivi Koikkalainen Saarijärven – Karstulan seudun th ky Sairaalantie 2, 43100 SAARIJÄRVI sähköposti: paivi.koikkalainen@skthky.fi, puhelin: 044 459 8946

1.2. Jaettu Dehkon 2D –palkinto: Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy Tampereen Lääkärikeskus Oy:n Koskiklinikan työterveyspalvelussa

Työryhmä: Työterveyslääkäri Katri Tamminen, työterveyslääkäri Pekka Haarala, yksikön johtaja Jaana Peltokoski ja työterveys- ja diabetesvastuu- hoitaja Kirsti Jussila

Koskiklinikan työterveyspalvelu lähti mukaan valta- kunnalliseen Dehkon D2 -hankkeeseen syksyllä 2004. Projektiryhmä päätyi seuraavanlaiseen toteu- tustapaan: kaikissa työterveyshuollossa tehtävissä terveystarkastuksissa selvitetään myös tyypin 2 diabeteksen riski tehostetusti. Tällä tarkoitetaan terveystarkastettavien riskipisteiden laskemista ja terveyshistorian taustojen selvittämistä (raskausajan dm, tai valtimotapahtumat).

Tiedonkeruun ajan henkilöt, joilla on korkea riski, eli 15 pistettä tai enemmän, ohjataan diabeteshoidosta vastaavalle hoitajalle tarkempaan ja yksilökohtaisem- paan ohjaukseen ja motivointiin.

Vuoden 2006 alusta kaikki työterveyshoitajat ovat jatkaneet koulutuksen ja materiaalin saatuaan vastaa- vaa toimintaa omassa työssään. Ohjaus tapahtuu

6

työterveyshuollossa yrityksen työterveyshuoltosopi- muksen antamissa raameissa. Tarvittaessa henkilö voidaan ohjata muihin jo olemassa oleviin ohjaus- järjestelmiin, esim. terveyskeskuksen ryhmiin, alueen kotitalousneuvonta-asemille tai Marttajärjestön tai liikuntatoimen piiriin.

Ohjaus tapahtuu joko yksilöohjauksena tai ryhmäoh- jauksena, joista esimerkkeinä ovat painonhallinta- ryhmä ja lääkärin vetämä MBO / T2D –ryhmämuo- toinen ongelmakeskeisen oppimisen periaatetta nou- dattava ryhmätapahtuma yrityksessä. Suurimmissa yrityksissä koko henkilöstön riski on kartoitettu riski- lomakkeen avulla.

Työterveyshuollon ensimmäisenä etuna on, että suu- rimmassa osassa yrityksiä tehdään jatkuvaa tervey- denseurantaa 35 vuoden välein, jolloin myös diabetesriskin seuranta on taattu. Toisena etuna on, että työterveyshuolto tavoittaa aikuisia perheellisiä henkilöitä, jolloin tieto ja tavat siirtyvät myös perhei- siin ja lähisukuun. Kolmantena etuna on työterveys- henkilöstön hyväksytty rooli tiedon jakajana jo perin- teisesti. Neljäntenä eikä vähäisimpänä on kustannus- tehokkuuden huomioiminen työterveyshuollossa.

Koskiklinikan työterveyshoitajat tekevät noin 3 200 terveystarkastusta vuosittain. Asiakkaiden riskipisteet lasketaan terveystarkastuksessa sekä tehdään hyvä taustaselvitys (aikaisemmat sairaudet, lääkitykset, sukutausta, raskauden aikaiset häiriöt, valtimo- tapahtumat yms.). Terveystarkastuksen työnäkö- kulma on tärkeä, unohtamatta kuitenkaan kansan- terveydellistä näkökulmaa. Yrityksen työterveys- huoltosopimuksen sisältö määrittelee tarvittaessa jatkohoidon. Tarvittaessa asiakas ohjataan kunnal- lisen terveydenhuoltojärjestelmän piiriin.

Koskiklinikan tehostettu terveysneuvonta tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä ja hoidossa

  • Kesto 612 kk

  • Käyntikertoja työterveyshoitajalla noin 9

  • Käynnin kesto 60–90 min

  • Käyntien ajankohdat/aikavälit riippuvaisia tutkimustuloksista

  • Neuvonta ja ohjaus voi tapahtua myös ryhmätoimintona

Käyntien sisältö: 1. Mitä tyypin 2 diabetes on Asiakkaalle kerrotaan, mitä sokeri-, rasva-aineen- vaihdunnan häiriöillä tarkoitetaan. Tarvittaessa asiakkaalle näytetään kuvasarjana, mitä kehossa tapahtuu.

Tutkimukset:

  • RR+pulssi

  • Paino/pituus BMI, vyötärönympärys

Document info
Document views324
Page views326
Page last viewedSun Jan 22 22:26:21 UTC 2017
Pages68
Paragraphs1275
Words27155

Comments