X hits on this document

311 views

0 shares

0 downloads

0 comments

60 / 68

tämän vuoksi tavoiteltua opiskelijamäärää ei nyt saa- vutettu. ”Terveysjumppa” olisi ehkä ollut houkut- televampi nimi tälle kurssille.

Yhteyshenkilö: Rehtori Pertti Gylldén, Jämsän työväenopisto puh. (014) 717 2480, topisto@jamsa.fi

Keski-Suomen Sydänpiirin ja D2D- hankkeen yhteistyö

Järjestöillämme on hyvin paljon yhteistä toimintaa liittotasolla, mutta myös aluetasolla. Keski-Suomen Sydänpiirissä on ollut hyvin helppoa lähteä mukaan D2D-hankkeen toimintaan. Yhteistyömme on vah- vistanut molempien järjestöjen alueellista toimintaa. Suomen Sydänliitto piireineen ja yhdistyksineen viettää vuosittain valtakunnallista Sydänviikkoa. Osa- na Sydänviikon toimintoja olemme viime vuosina tehneet asiakkaillemme myös verensokerimittauksia.

Sydänpiiri järjestää sydänpotilaiden kuntoutusta Peurungassa. Suurella osalla kuntoutujistamme on sydänsairauden lisäksi myös tyypin 2 diabetes tai sokeriaineenvaihdunnan häiriö. Olemme pitäneet tärkeänä, että nämä henkilöt tulisivat tietoisiksi myös riskistään sairastaa tai myöhemmin sairastua diabe- tekseen. Henkilöille, joille lähimmän vuoden aikana ei ole tehty sokerirasitustestiä, teemme sen osana muita mittauksiamme. Mittaustulokset käydään läpi joko kurssin vetäjän toimesta tai yhdessä kuntoutus- ja palveluohjaajamme kanssa. Kurssilaiset täyttävät

60

myös tyypin 2 diabetekseen sairastumisriskin arviointilomakkeen.

Sydänpiirillämme on käynnissä Potku-projekti (20032006), jonka päämääränä on kehittää sydän- potilaiden kuntoutus- ja palvelujärjestelmää Keski- Suomessa. Projekti on hakenut toimintaansa RAY:ltä jatkorahoitusta vuosiksi 20062010. Yhtenä keskei- senä tavoitteena on kehittää ns. hoitajan lähetettä sekä paikallisten terveyskeskusten sydänhoitajien vastaanottotoimintaa. Myös erityisryhmien hake- minen eli ns. hakeva toiminta on keskeistä projektin jatkosuunnitelmissa. Hakevaa toimintaa kehitetään yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa ja tuol- loin myös Dehko-projekti on luonteva yhteistyö- kumppani. Yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa suunnitellaan alueellisesti parhaiten soveltuvia toimintamalleja ja palveluita esimerkiksi ryhmä- ohjauskoulutuksia ja avokuntoutusryhmiä. Projekti toteuttaa myös palvelukartoituksen Keski-Suomen alueella toteutettavista palveluista ja julkaisee oppaan, jota saa myös verkkojulkaisuna. Palvelu- oppaasta hyötyvät sydänpotilaiden lisäksi erityisesti myös tyypin 2 diabetesta sairastavat henkilöt.

Yhteyshenkilöt: Toiminnanjohtaja Raija Harju-Kivinen puh. (014) 212 627, kssydan@sci.fi Kuntoutus- ja palveluohjaaja Merja Kivi puh. 050 400 6501, merja.kivi@sci.fi

Document info
Document views311
Page views313
Page last viewedSat Jan 21 02:37:11 UTC 2017
Pages68
Paragraphs1275
Words27155

Comments