X hits on this document

305 views

0 shares

0 downloads

0 comments

8 / 68

1.3. Jaettu Dehkon 2D –palkinto: Kauhavan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän Dehkon 2D -hanke

- motivoida interventioryhmäksi valittua omaa henkilökuntaa ja liittää toimenpiteet osaksi muuta TYKY-toimintaa

Organisointi Hankkeen käynnistyessä terveyskeskuksen johto- ryhmä nimesi vuoden 2004 alussa Dehko-ryhmän koordinoimaan hankkeen toteutusta Kauhavan seudun terveyskeskuksessa. Ryhmän tehtävänä on vastata hankkeen tuomiin haasteisiin niin yksilö- kuin väestötasolla: - luoda puitteet toiminnalle yhteistyössä koko henkilökunnan kanssa, - seurata hankkeen etenemistä ja arvioida tuloksia, - kehittää yhteistyötä oman henkilökunnan ja eri työyksiköiden kesken diabetespotilaiden ja diabeteksen ehkäisyn saumattoman hoitoketjun turvaamiseksi, - kehittää yhteistyötä terveyskeskuksen ja muiden toimijoiden kesken,

Ryhmän jäseninä ovat hoitotyön johtaja, diabetes- hoitaja, lääkäri, psykologi, terveydenhoidon osaston- hoitaja, ravitsemistyönjohtaja, työterveyshoitaja, työfysioterapeutti, sairaalaosaston sairaanhoitaja, diabetes-/työterveyshoitaja ja fysioterapeutti. (Kts. kuva alla)

Toteutus Hanketta lähdettiin toteuttamaan Dehkon 2D hankkeen strategioiden ja paikallisten osatavoitteiden kautta. Hankesuunnitelmaa on toteutettu laaja- alaisesti, moniammatillisesti ja sidosryhmien kanssa yhteistyössä. Ryhmän järjestäytymiskokouksessa 29.1.2004 valittiin ryhmän puheenjohtajaksi hoito- työn johtaja Marja-Liisa Somppi ja sihteeriksi diabeteshoitaja Marketta Sironen. Kokouksessa selvitettiin Dehko-hankkeen tavoite, päämäärä ja

Eturivissä vas. hoitotyön johtaja Marja-Liisa Somppi, fysioterapeutti Susanna Saarimaa, työterveyshoitaja Ritva Alanen, ravitsemistyönjohtaja Annukka Ketola ja diabeteshoitaja, Dehko-ryhmän sihteeri ja yhdyshenkilö Marketta Sironen. Takarivissä vas. työfysioterapeutti Paulina Sigg, psykologi Marketta Kokkinen-Jussila, työterveys- /diabeteshoitaja Agnes Luoma, terveydenhoidon osastonhoitaja Vuokko Sulkakoski, lääkäri ja yhdyshenkilö Hanna Malmi. Kuvasta puuttuu ryhmään kuuluva sairaanhoitaja Tanja Järvinen.

8

Document info
Document views305
Page views307
Page last viewedFri Jan 20 06:30:08 UTC 2017
Pages68
Paragraphs1275
Words27155

Comments