X hits on this document

21 views

0 shares

0 downloads

0 comments

10 / 10

Ocenuvaweto }e se vr{i interno od strana na u~ili{nata predmetna komisija, vrz osnova na odnapred izgotveno upatstvo i usoglaseni kriteriumi. Minimalniot broj bodovi za da se polo`i ispitot po rudarski ma{ini so transport i izvoz, kako i rasponot na bodovite za sekoja od pozitivnite ocenki (dovolen - 2, dobar - 3, mnogu dobar-4 i odli~en - 5) go utvrduva Dr`avniot maturski odbor, za sekoja ispitna sesija posebno, na predlog na Dr`avnata maturska predmetna komisija odnosno u~ili{nata predmetna komisija po

rudarski ma{ini so transport i izvoz po sproveduvaweto na ispitot.

Za da se polo`i ispitot po rudarski ma}ini so transport i izvoz ne e neophodno da se osvojat site predvideni bodovi. Sepak, podgotovkata na u~enikot, kako i negovite ambicii treba da bidat naso~eni kon osvojuvawe na {to e mo`no pogolem broj na bodovi.

9

Document info
Document views21
Page views21
Page last viewedSun Oct 23 01:47:28 UTC 2016
Pages10
Paragraphs245
Words1794

Comments