X hits on this document

23 views

0 shares

0 downloads

0 comments

2 / 10

MINISTERSTVO ZA OBRAZOVANIE I NAUKA CENTAR ZA STRU^NO OBRAZOVANIE I OBUKA SEKTOR ZA ISPITI

ISPITNA PROGRAMA

RUDARSKI MA[INI SO TRANSPORT I IZVOZ

DR@AVNA MATURA i ZAVR[EN ISPIT

Ispitnata programa po rudarski ma{ini so transport i izvoz za dr`avna matura i za zavr{en ispit e donesena so re{enie na ministerot za obrazovanie i nauka br. 07-1720/43, od 04.03.2009 godina.

1

Document info
Document views23
Page views23
Page last viewedMon Oct 24 04:07:02 UTC 2016
Pages10
Paragraphs245
Words1794

Comments