X hits on this document

43 views

0 shares

0 downloads

0 comments

3 / 10

SOSTAVUVA^I NA PROGRAMATA

Ispitnata programa ja izgotvi Dr`avnata predmetna maturska komisija za zavr{en ispit za rudarski ma{ini so transport i izvoz vo sostav:

 • 1.

  d-r Milosav Milo{evski, Tehnolo{ko-metalur{ki fakultet, Skopje

 • 2.

  Valentina Manevska, dipl. in`.rudar, nastavnik ,,Taki Daskalo,, - Bitola

 • 3.

  Mile Acev, dipl. in`.rudar, nastavnik ,,Naum Naumovski -Bor~e,, - Probi{tip

 • 4.

  Violeta Grujevska, Centar za stru~no obrazovanie i obuka

2

Document info
Document views43
Page views43
Page last viewedSun Jan 22 13:28:14 UTC 2017
Pages10
Paragraphs245
Words1794

Comments