X hits on this document

38 views

0 shares

0 downloads

0 comments

4 / 10

VOVED

Reformata vo stru~noto obrazovanie i obuka vo Republika Makedonija zavr{uva so u~ebnata 2008/2009 godina (zapo~na da se realizira od u~ebnata 1999/2000 godina). Maturata i zavr{niot ispit da se realiziraat od 2008 godina kako vo gimnaziskoto obrazovanie, taka i vo ~etirigodi{noto stru~no obrazovanie. So voveduvaweto na maturata i zavr{niot ispit se promenuva i na~inot na sledewe i ocenuvawe na postigawata na u~enicite vo javnoto sredno obrazovanie soglasno Koncepcijata za zavr{en ispit i za matura.

Spored Koncepcijata osnovnata cel na ovie ispiti e:

 • -

  podigawe na kvalitetot na srednoto obrazovanie;

 • -

  sledewe i kontrola na realizacijata na nastavnite programi (zasnovani na obrazovnite standardi na dr`avno nivo);

 • -

  steknuvawe diploma za zavr{eno sredno obrazovanie (zaokru`uvawe na obrazovanieto so ispit);

 • -

  selekcija za univerzitetskoto obrazovanie;

 • -

  informirawe na u~enicite, roditelite i obrazovnite institucii za postigawata na u~enicite dobieni preku validni i

verodostojni merewa. Soglasno Koncepcijata za matura i za zavr{en ispit vo javnoto sredno obrazovanie vo Republika Makedonija., predmetot rudarski ma{ini so transport i izvoz spa|a vo:

 • -

  izborniot del od dr`avnata matura kade u~enikot izbira tri (3) nastavni predmeti od koi dva (2) od listata na op{toobrazovnite izborni predmeti za dr`avnata matura, a tretiot nastaven predmet go izbira od listata na stru~nite predmeti;

 • -

  listata na nastavni predmeti za polagawe na izborniot del za zavr{en ispit. Ovaa ispitna programa e zasnovana na nastavnite programi po rudarski ma{ini so transport i izvoz od III i IV godina za

obrazovniot profil geolo{ko- rudarski tehni~ar od geolo{ko-rudarska i metalur{ka struka. Maturskata ispitna programa i

ispitnata programa za zavr{en ispit ne gi sodr`at ma{ini so transport i izvoz od III i IV godina, a obrazovniot profil geolo{ko-rudarski tehni~ar, vklu~uvawe na pazarot na trudot.

site elementi od tematskite celini od nastavnite programi po rudarski gi sodr`at onie sodr`ini za koi komisijata proceni deka se zna~ajni za kako za negovoto prodol`uvawe na obrazovanieto, taka i za negovoto

Vo ramkite na maturskiot, odnosno zavr{niot ispit nema da bidat proveruvani znaewata i sposobnostite od sodr`inite koi ne se vklu~eni vo ispitnata programa.

3

Document info
Document views38
Page views38
Page last viewedMon Jan 16 21:52:36 UTC 2017
Pages10
Paragraphs245
Words1794

Comments