X hits on this document

42 views

0 shares

0 downloads

0 comments

5 / 10

Ispitnata programa gi sodr`i slednite komponenti:

  • -

   Op{ta cel na ispitot

  • -

   Sodr`ina na ispitot

  • -

   Specifikacija na podra~jata i sposobnostite

  • -

   Konkretizacija na celite

  • -

   Specifikaciska mre`a na ispitot

  • -

   Opis na ispitot

  • -

   Na~in na ocenuvawe.

 • 2.

  OP[TA CEL NA ISPITOT

Maturskiot, odnosno zavr{niot ispit po rudarski ma{ini so transport i izvoz se sproveduva na krajot od ~etirigodi{noto obrazovanie. Vo ramkite na dr`avnata matura, odnosno zavr{niot ispit toj se polaga interno od strana na u~ili{nite predmetni komisii. Celta na ispitot po rudarski ma{ini so transport i izvoz e da se proveri: kolku u~enikot ima steknato znaewa i sposobnosti od oblasta na rudarski ma{ini so transport i izvoz {to }e mu ovozmo`i prodol`uvawe na obrazovanieto; kolkavo e nivoto na podgotvenost na u~enikot za uspe{no vklu~uvawe vo procesot na rabota.

Za da go polo`i ispitot po rudarski ma{ini so transport i izvoz u~enikot treba da e osposoben:

 • -

  da gi opi{uva rudarskite ma{ini podzemno za eksploatacija;

 • -

  da gi objasnuva funkciite na izvoznite ma{ini;

 • -

  da gi sporeduva ma{inite za tovarawe vo povr{inskata eksploatacija;

 • -

  da gi opi{uva ma{inite za eksploatacija na kamen;

 • -

  da gi opi{uva ma{inite za transport pri povr{inskata eksploatacija.

4

Document info
Document views42
Page views42
Page last viewedSat Jan 21 06:24:03 UTC 2017
Pages10
Paragraphs245
Words1794

Comments