X hits on this document

45 views

0 shares

0 downloads

0 comments

6 / 10

 • 3.

  SODR@INA NA ISPITOT

  • 3. 1.

   Specifikacija na podra~jata (sodr`inite) i sposobnostite

Ispitnata programa e orientirana kon proverka na znaewata i sposobnostite na u~enikot od oblasta na rudarski ma{ini so transport i izvoz. Podra~jata koi se opfateni so ispitnata programa po rudarski ma{ini so transport i izvoz se:

 • 1.

  Rudarski ma{ini za eksplotacija vo podzemna eksploatacija

  • -

   rudarski ma{ini vo podzemna eksplotacija;

  • -

   udarni ma{ini vo podzemna eksplotacija;

  • -

   ma{ini za tovarawe vo podzemna eksploatacija.

 • 2.

  Izvozni ma{ini vo podzemna eksploatacija:

  • -

   podzemen transport;

  • -

   izvozni ma{ini.

 • 3.

  Ma{ini za tovarawe vo povr{inska eksploatacija:

  • -

   ma{ini za tovarawe vo povr{inska eksploatacija;

  • -

   rudarski ma{ini za pomo{ni raboti;

  • -

   ma{ini za dobivawe na kameni blokovi.

-

 • 4.

  Transport na povr{inski kopovi:

  • -

   povr{inski transport;

  • -

   transport so kamioni;

  • -

   transport so lenti.

5

Document info
Document views45
Page views45
Page last viewedTue Jan 24 14:09:51 UTC 2017
Pages10
Paragraphs245
Words1794

Comments