X hits on this document

41 views

0 shares

0 downloads

0 comments

7 / 10

Podolu grupirano se dadeni sposobnostite(S1-S3) koi u~enikot treba da gi poseduva za uspe{no re{avawe na ispitnite zada~i. U~enikot treba:

 • -

  (S1) da poznava poimi, fakti i postapki (definira, identifikuva, iska`uva, prepoznava, opi{uva, skicira);

 • -

  (S2) da koristi poimi, fakti i postapki (sporeduva, klasificira, ~ita, pretstavuva, razlikuva i primenuva);

 • -

  (S3) da re{ava problemi (presmetuva, izbira, primenuva znaewa vo nova i konkretna situacija).

3.2. Konkretizacija na celite (znaewata i sposobnostite) po podra~ja PODRA^JE 1: RUDARSKI MA[INI VO PODZEMNA EKSPLOATACIJA

Sodr`ina

 • -

  RUDARSKI MA[INI VO PODZEMNA EKSPLOTACIJA

 • -

  MA[INI ZA DUP^EWE VO PODZEMNA EKSPLOTACIJA

 • -

  MA[INI ZA TOVARAWE VO PODZEMNA EKSPLOATACIJA

Znaewa i sposobnosti U~enikot treba:

 • -

  da gi opi{uva rudarskite ma{ini spored kapacitetot;

 • -

  da gi sporeduva rudarskite ma{ini ;

 • -

  opi{uva probojnite ma{ini;

 • -

  da ja objasnuva rabotata na strugovite;

 • -

  da gi opi{uva dup~alkite;

 • -

  da go objasnuva principot na rabota na ma{inite za

tovarawe;

 • -

  da gi razlikuva ma{inite za tovarawe.

PODRA^JE 2: IZVOZNI MA[INI VO PODZEMNA EKSPLOATACIJA

Sodr`ina

 • -

  PODZEMEN TRANSPORT

 • -

  IZVOZNI MA[INI

Znaewa i sposobnosti

- -

Da gi poznava izvoznite sadovi; da ja objasnuva namenata na izvoznite sadovi;

-

da ja opi{uva redovnata

proverka na ja`iwata za

izvoznite sadovi.

PODRA^JE 3: MA[INI ZA TOVARAWE VO POVR[INSKA EKSPLOATACIJA

Sodr`ina

 • -

  MA[INI ZA TOVARAWE VO

POVR[INSKA EKSPLOATAC

 • -

  RUDARSKI MA[INI ZA

POMO[NI RABOTI

 • -

  MA[INI ZA DOBIVAWE NA

BLOKOVI

IJA

Znaewa i sposobnosti

 • -

  Da gi poznava rudarskite ma{ini za pomo{ni raboti;

 • -

  da ~ita {emi na ma{ini za tovarawe;

 • -

  da gi nabrojuva sostavnite elementi na ma{inite;

 • -

  da gi sporeduva ma{inite spored energijata i uredot za

dvi`ewe;

 • -

  da ja objasnuva funkcijata na rabotniot organ na

6

Document info
Document views41
Page views41
Page last viewedWed Jan 18 16:00:30 UTC 2017
Pages10
Paragraphs245
Words1794

Comments