X hits on this document

37 views

0 shares

0 downloads

0 comments

8 / 10

ma{inata;

 • -

  da go poznava odr`uvaweto i merkite za za{tita pri

rabota so ma{inite;

 • -

  da gi opi{uva ma{inite za dobivawe naq kameni blokovi;

 • -

  da gi poznava operaciite za dobivawe na kameni blokovi.

PODRA^JE 4: TRANSPORT NA POVR[INSKI KOPOVI

Sodr`ina

 • -

  POVR[INSKI TRANSPORT

 • -

  TRANSPORT SO KAMIONI

TRANSPORT SO LENTI

Znaewa i sposobnosti

 • -

  Da go poznava kamionskiot transport;

 • -

  da go opi{uva transportot so lenti;

 • -

  da ja objasnuva konstrukcijata i namenata na transportnata lenta;

 • -

  da go poznava odr`uvaweto i za{titata pri rabota so lenta;

 • -

  da go sporeduva transportot so lenti.

4. SPECIFIKACISKA MRE@A NA ISPITOT

Vo slednata {ema e dadena procentualnata zastapenost na podra~jata (temite) i sposobnostite vo testot po rudarski ma{ini so transport i izvoz . Brojot na ispitnite zada~i od sekoe podra~je koi vklu~uvaat i odredena grupa sposobnosti }e bide soodveten na nivnata procentualna zastapenost vo odnos na vkupniot broj ispitni zada~i koi }e gi sodr`i testot.

4.1. Specifikaciska mre`a na ispitot

Sposobnosti

Podra~ja

S1 S2 S3 Zastapenost %

P1

10-15

P2

10-15

P3

40-50

P4

20-30

Zastapenost % 40-5o 25-35 10-20 100

7

Document info
Document views37
Page views37
Page last viewedMon Jan 16 19:34:58 UTC 2017
Pages10
Paragraphs245
Words1794

Comments