X hits on this document

44 views

0 shares

0 downloads

0 comments

9 / 10

S 1 - z n a e p o i m i , f a k t i i p o s t a p k i S 2 - k o r i s t i p o i m i , f a k t i i p o s t a p k i S 3 - r e { a v a e d n o s t a v n i p r o b l e m i

P1 - RUDARSKI MA[INI VO PODZEMNA EKSPLOATACIJA P2 - IZVOZNI MA[INI VO PODZEMNA EKSPLOATACIJA P3 - MA[INI ZA TOVARAWE VO POVR[INSKA EKSPLOATACIJA P4 MA[INI ZA EKSPLOATACIJA I TOVARAWE NA KAMEN

5. OPIS NA ISPITOT

Ispitot po predmetot rudarski ma{ini so transport i izvoz e pismen i se sostoi vo re{avawe na test. Vremetraeweto na ispitot rudarski ma{ini so transport i izvoz e 120 minuti i se sproveduva bez pauza. Testot }e sodr`i 50 ispitni pra{awa. Vo testot se zastapeni tri vida ispitni zada~i:

  • -

   zada~i vo koi u~enikot treba da izbere eden to~en od ponudenite odgovori;

  • -

   zada~i vo koi treba na ozna~enoto mesto da dade kratok odgovor;

  • -

   zada~i vo koi u~enikot treba da ja poka`e celata postapka na re{avawe. Za vreme na ispitot potrebno e u~enikot da ima pribor za pi{uvawe i kalkulator.

 • 6.

  NA^IN NA OCENUVAWE

Maksimalniot broj bodovi {to mo`at da se osvojat na ipitot rudarski ma{ini so transport i izvoz e 100. To~niot odgovor na zada~ite so pove}e~len izbor (vo koj se bara u~enikot da izbere eden od odgovorite koi se ponudeni se ocenuva so 1 bod. Dokolku to~no gi re{i zada~ite od ovoj tip u~enikot mo`e da osvoi okolu 25 boda.

To~niot odgovor vo zada~ite na koi se bara direkten kus odgovor (so eden ili nekolku zborovi) se ocenuva so 2 boda. So to~noto re{avawe na vakvite zada~i u~enikot mo`e da osvoi okolu 30 boda.

Zada~ite na koi se bara da se poka`e kako se re{ava nekoja zada~a (problemska situacija), da se diskutira, obrazlo`i ili vrednuva nekoe re{enie ili stav se ocenuvaat taka {to oddelno se ocenuva to~noto re{avawe vo sekoja faza od odgovaraweto na barawata na zada~ata. Zavisno od brojot na barawata ovie zada~i se ocenuvaat so najmalku 3 boda. Na vakvite zada~i, ako to~no gi re{i, u~enikot mo`e da osvoi okolu 45 bodovi.

8

Document info
Document views44
Page views44
Page last viewedMon Jan 23 16:57:09 UTC 2017
Pages10
Paragraphs245
Words1794

Comments