X hits on this document

153 views

0 shares

0 downloads

0 comments

14 / 32

Valkeakoski

uskoo itseensä

Paperikone 6:n alasajo, sellutehtaan sulkeminen, Kuitu Finlandin konkurssi. Näiden uutisten jälkeen on vaikea uskoa, että 20 000 asukkaan Valkea- koskella on Pirkanmaan pienin veroprosentti, asukasluku kasvussa neljättä vuotta peräkkäin, kuntalaisten arvion mukaan maan kärkeä olevat kunnalliset palvelut, uuden kauppakeskuksen rakentaminen alkamassa – ja jalkapallo- joukkue edelleen Veikkausliigassa.

  • Eihän tämä ihan luonnonlakien mukaan ole mennyt, Valkeakosken kaupun-

ginjohtaja Markku Auvinen arvioi kehitystä.

TEKSTI JA KUVA MARTTI TAMMISTO

M arkku Auvinen, Valkeakoskelle uusia yrityksiä etsivä projektijoh- taja Mikko Seppälä ja Valkeakos- ken kauppakamariosaston puheenjohtaja Ja- ri Kostiainen löytävät positiiviseen vireeseen useitakin syitä. Päällimmäiseksi nousee yhteen hiileen puhaltaminen ja usko mahdollisuuksiin.

  • Avilon Oy:n toiminnan käynnistämisel-

lä oli iso merkitys, Markku Auvinen arvioi.

Usko palasi viimeistään silloin, kun pari vuotta kestäneen väännön jälkeen konkurs- siin ajetun Kuidun toiminnalle löytyi jatka- ja. Saatiinhan osa kadonneista työpaikoista takaisin ja Valkeakoskella kehitetty palon- kestävän viskoosikuidun valmistusosaaminen säilyi Suomessa.

Käänne alkoi silti jo aikaisemmin. Kun sellutehdas lopetettiin 2008, järjestettiin kaupungin keskustassa Koitonaukiolla Tule- vaisuuspäivät, jonka sanoma oli, ettei jäädä rämpimään surkeudessa.

Kuntatalouden tämänhetkinen kunto on kaupunginjohtaja Auvisen mukaan pitkäl- ti seurausta 2000-luvun alkuvuosien talous- ahdingosta. Muun muassa kaupungin saamat yritysverot laskivat 15 miljoonasta neljään miljoonaan euroon.

  • Jouduimme jo silloin kiristämään vyötä,

eikä sitä sen jälkeen ole päästetty löystymään, Auvinen tiivistää.

Monessa muussa kunnassa samassa tilan- teessa ollaan vasta nyt. Sopiva koko ja tii- vis kaupunkirakenne ovat osaltaan auttaneet

EURO EI OLE MUUTTOLINTU

Hyvä esimerkki valkeakoske- laisten yhteishengestä on yrit- täjien ja Paperiliiton paikal- listen ammattiosastojen Euro ei ole muuttolintu -kampan- ja. Vuoden loppuun kestävän kampanjan keskeinen tavoite

on ostoja keskittämällä puo- lustaa paikallisia työpaikkoja ja siten säilyttää paikkakun- nalla ostajat ja ostokyky.

Paperiliittolaisia kannus- tetaan asioimaan paikallisis- sa liikkeissä alennusten ja lah-

jakorttien avulla. Kampanjan nettisivuilla valkeakoskelaiset yrittäjät kertovat tarjoamis- taan etuuksista. Yritykset voi- vat itse päättää, koskevatko tarjoukset ainoastaan Paperi- liiton jäseniä.

14 TAMPEREEN KAUPPAKAMARILEHTI > www.tampereenkauppakamarilehti.fi

Kuva: Valkeakosken kaupunki

Document info
Document views153
Page views153
Page last viewedSun Jan 22 22:29:03 UTC 2017
Pages32
Paragraphs995
Words10442

Comments