X hits on this document

149 views

0 shares

0 downloads

0 comments

18 / 32

lehden kanssa Finland Events -tapahtumajärjestäjän, heinä- kuun alussa aloittaa TESC:n ravintolapalveluista huolehti- va Finland Restaurants Oy. Yhtiö perii markkinointinimen- sä ja logonsa Tampereen Messujen ravintola-alan Finnresta- messuilta. Toukokuun alussa tehdyllä kaupalla Tampereel- la 20 vuotta toiminut kokous- ja kongressijärjestäjä Tampe- reen Kokouspalvelu Oy:n toiminta siirtyi messuyhtiön yk- siköksi.

Yhteistyö toimii

Hannu Vähätalon mukaan yhteistyö messuyhtiön sekä Tampereen kaupungin liikuntapalveluiden ja TESC:n tiloja käyttävien urheiluseurojen kanssa toimii hyvin, huolimatta silloin tällöin lehtien yleisönosastoilla ja myös urheilusivuil- la annetusta päinvastaisesta kuvasta.

 • Tampere Unitedin vaikeuksista meitä ei sentään ole

syytetty.

Lehtikirjoituksista päätellen joitakin jalkapalloihmisiä tuntuu edelleen hiertävän se, että alueen jalkapallokent- tiä käytettiin pari vuotta sitten kolmepäiväisten Alihankin- tamessujen ajan pysäköintiin. Messuyhtiön sanotaan pait- si riistäneen lapsilta ja nuorilta harjoitusvuorot myös pilan- neen kentät.

 • Kentät olivat ennen messuja järkyttävässä kunnossa,

muhkuraisia ja osin nurmettomia. Hiekoitimme ja ilmastim- me niitä, joten ne olivat messujen jälkeen paremmassa kun- nossa, Hannu Vähätalo korjaa esitettyjä väitteitä.

 • Meillä oli kaupungin lupa käyttää kenttiä pysäköin-

tiin. Pyysin myös Palloliiton asiantuntijaa tarkastamaan kentät messujen jälkeen.

Kenttien käyttö väliaikaisina pysäköintitiloina ei sinän- sä ole poikkeuksellista, vastakkaisista väitteistä huolimatta.

 • Olen nähnyt, miten Englannissa erilaisten tapahtumi-

en yhteydessä pysäköidään jopa golfkentille, Vähätalo huo- mauttaa. l

ALIHANKINTA KATSOO ITÄÄN

Vuonna 1988 ensi kertaa järjestetyistä Alihankinta- messuista on kasvanut Euroopan toiseksi suurimmat alan messut. Kävijämäärillä mitattuna vain Pariisissa järjestetään suuremmat.

Alihankintamessut tuovat Tampereelle huomat- tavan määrän ulkomaisia messuvieraita muun muassa Ruotsista, Keski-Euroopasta ja Baltian maista. Venä- läisten yritysten saamiseksi messuille on messuyhtiöllä yhteisprojekti Sitran ja Finnveran kanssa. Tähtäimes- sä on erityisesti Pietarin alue, jonka nopeasti kehittyvä teollisuus tarjoaa merkittävän potentiaalin suomalaisil- le alihankkijoille.

Hankkeessa venäläisille messuvieraille järjestetään ennen ja jälkeen messuja yritysvierailuja täkäläisiin alihankintayrityksiin. Kontaktien luomiseksi messu- jen aikana on lisäksi organisoitu erityinen Match Ma- king -päivä.

Viime syksynä Tampereen Messut Oy:llä oli kol- men teollisuusyrityksen ja Tredean kanssa myös yhteis- osasto Russian Industrialist -messuilla Pietarissa.

18 TAMPEREEN KAUPPAKAMARILEHTI > www.tampereenkauppakamarilehti.fi

PROFIILI.

PROFIILI.

Hannu Vähätalo

 • >

  Koulutus: ylioppilas Kalevan lukiosta Tampereel-

ta, kauppatieteiden maisteri Tampereen yliopistosta 1985, pääaineena laskentatoimi.

 • >

  Ura: Kymmenen vuotta Tietonauha-yhtiöissä talous-

päällikkönä, tuotepäällikkönä, projektipäällikkönä ja projektijohtajana. Tampereen Messuille projektijohta- jaksi syksyllä 1996, toimitusjohtajaksi keväällä 2001.

 • >

  Perhe: vaimo, kuntosaliyrittäjä Taru Vähätalo, kolme

aikuista tytärtä Vuokko, Varpu ja Vilja. Kevään ylioppi- las Vilja lähdössä opiskelemaan Floridaan Palm Beach Atlantic Universityyn, jossa myös isosisko Vuokko opis- kelee, molemmat tennis-stipendillä. Varpu opiskelee TTY:llä.

 • >

  Asunut koko ikänsä Tampereella - lukuun ottamat-

ta noin kolmen kesäkuukauden asumista kesämökillä Lempäälässä. Vapaa-ajan asunto myös Floridassa.

 • >

  Harrastukset: Urheilu monipuolisesti, ennen kaik-

kea tennis, lisäksi golf, laskettelu ja kuntosali. ”Tennistä olen pelannut koko ikäni.”

Document info
Document views149
Page views149
Page last viewedSun Jan 22 00:10:28 UTC 2017
Pages32
Paragraphs995
Words10442

Comments