X hits on this document

155 views

0 shares

0 downloads

0 comments

20 / 32

PIRKANMAALLA

Autovuokraamo H. Laurila Ky

Perustettu 1950 Liikevaihto 1 300 000 / v. Työntekijöitä 13 Autoja 150

Scandia Rent Suomi

Perustettu 1988 Franchising-yrittäjiä 37, työntekijöitä 120 Liikevaihto Scandia Rent 17 miljoonaa euroa / v. Toimipaikkoja yli 50 (pohjoisin Muonio, eteläisin Tammisaari) Autoja 1 200

Vuokra-autolla

ajat halvemmalla

  • Vuokra-auton käyttö on sekä viisasta että taloudellista,

Autovuokraamo H. Laurilan ja Scandia Rent -ketjun toimitusjohtaja Heikki Laurila sanoo.

TEKSTI JA KUVA MARTTI TAMMISTO

S uomi on vielä autovuokrauksen kehitysmaa. Tilanne on kuiten- kin muuttumassa. Kehitys ei ole kovin nopeata, mutta suunta on selvä. Heikki Laurilan mukaan juuri kukaan ei osaa laskea kaikkea oman auton todel- lisia kustannuksia, mutta entistä useam- min myös yksityistaloudet vuokraavat auton etenkin silloin, kun tarvitsevat kakkos- tai kolmosautoa.

Yrityksissä vuokra-auto korvaa oman auton yhä useammin. Valtionhallinnon yksiköissä ja monissa yrityksissä on työn- tekijän oman auton käyttö jopa kiellet- ty vähänkin pidemmillä työmatkoilla. Työntekijöille maksettava kilometrikor-

vaus maksetaan saman suuruisena jokai- selta kilometriltä, mutta ilman kilomet- rirajaa vuokratun auton taksa pysyy sa- mana ja kokonaiskustannuksia nostaa matkan pidentyessä vain polttoaineku- lut. Vähänkään pidemmillä matkoil- la vuokra-auto tulee siis työnantajalle edullisemmaksi.

  • Auton koosta riippuen edullisuus-

raja alkaa jossain sadan kilometrin tie- noilla, Heikki Laurila laskee.

60 vuoden kokemuksella

  • Yhtiön historia autovuokraamona al-

koi Seinäjoelta. Isäni osti 40-luvun lo- pulla ennen sotia valmistetun Opel-hen- kilöauton ja pian myös toisen samanlai- sen. Jossain vaiheessa äitini ihmetteli, miksi autoja lainattiin naapureille ilmai-

seksi, kun niistä voisi pyytää vuokraakin, Heikki Laurila kertoo.

Kymmenen vuotta toimittuaan Au- tovuokraamo Laurila perusti yhdessä rautatiehallituksen ja muunmuassa Kei- häsmatkoistaan tunnetuksi tulleen Ka- levi Keihäsen kanssa Suomen ensim- mäisen autovuokraamoketjun, pääasias- sa rautatieasemilla toimineen Aavo Ase- man Autovuokraamon.

Tärkeimmille risteysasemille laa- jentunut Aavo liittyi myöhemmin poh- joismaiseen Skandinavian Autovuok- raamoon, tämä taas laajempaan Carop- ketjuun. Myöhemmin Europcar-nimellä toiminut ketju ajautui 25 vuotta sitten Interrent-ketjun kanssa samoille omista- jalle. Tässä vaiheessa Heikki Laurila ja pääosa ketjun muista vuokraamoyrittä-

20 TAMPEREEN KAUPPAKAMARILEHTI > www.tampereenkauppakamarilehti.fi

Document info
Document views155
Page views155
Page last viewedMon Jan 23 02:31:51 UTC 2017
Pages32
Paragraphs995
Words10442

Comments