X hits on this document

164 views

0 shares

0 downloads

0 comments

21 / 32

Kolmannes Scandia Rentin 1200 autosta on hyötyajoneu- voja. Muun muassa Puolustusvoimat ajaa Pentti Niskasen (vas.) ja Heikki Laurilan luotsaaman ketjun autoilla.

jistä jatkoi Scandia Rent -nimellä.

  • Nyt olemme ainoa kotimainen,

Avainlipputunnuksen saanut autovuok- raamoketju.

Tampereelta johdettuun franchising- ketjuun kuuluu 37 vuokraamoyrittäjää, runsaat 50 toimipaikkaa ja noin 1 200 au- toa, joista neljännes erilaisia hyötyajo- neuvoja. Heikki Laurilan omalla vuok- raamolla on toimipisteet Tampereen li- säksi Lahdessa ja Oulussa.

Alan kilpailu käydään pääosin hin- noilla. Heikki Laurilan mukaan Scandia Rentin ase hintakilpailussa on kevyt or- ganisaatio ja selkeä hinnoittelu

  • Asiakas näkee verkkosivuilta mitä

vuokra-auto lopullisesti tulee maksamaan, sillä hintaan ei meillä tule erilaisia piiloli- siä, Laurila sanoo.

Kotimaisuudesta huolimatta Scan- dia Rentin kautta luotettavan auton voi vuokrata käytännössä mistä päin maail- maa tahansa. Ketjun nettisuvuilla ole-

va varausgeneraattori antaa kohdepaikan tarjonnan ja näyttää kaikkien palvelun- tarjoajien vaihtoehdot hintajärjestykses- sä. Järjestelmässä on mukana 24 000 au- tovuokraamoa.

  • Palautteen mukaan asiakkaat pitä-

vät tärkeänä, että he voivat asioida eri puolille suuntautuvissa vuokraustarpeissa kotimaisen yrityksen kanssa jolta voi ky- syä suomeksi esimerkiksi vakuutuksista ja muista ehdoista, Scandia Rentin liiketoi- mintapäällikkö Pertti Niskanen peruste- lee.

Tampereelta johdettu ketju Scandia Rentin toisena tulosyksikkönä on leasingyhtiö Scandia Leasing.

  • Emme niinkään kilpaile suurten lea-

singyhtiöiden kanssa niiden perustuot- teesta, eli kolmen tai neljän vuoden sopi- muksesta, jonka purkaminen esimerkiksi suhdanteiden heiketessä tulee asiakkaal- le erittäin kalliiksi, Heikki Laurila sanoo.

  • Olemme kääntäneet kuvion pääla-

elleen. Meillä on enemmän käytettyjen autojen leasingsopimuksia. Sopimuksem- me voi joustavasti purkaa ja siihen voi liittää myös optioita muun muassa auton vaihdosta. Asiakas voi halutessaan aina myös lunastaa leasingauton itselleen.

Joustavuus perustuu Heikki Laurilan mukaan siihen, että yhtiö toimii myös ra- hoitusyhtiönä. Kun paperit ovat omas- sa talossa, ne voi tarvittaessa koska vaan ottaa esiin, eikä taho, jonka kanssa asioi- daan muutu.

Leasingsopimus voidaan tehdä myös esimerkiksi 200 käyttöpäivälle vuodessa.

  • Tämä on pääkaupunkiseudun lisäksi

Pirkanmaallakin huomionarvoinen juttu, kun autotalliosake saattaa maksaa enem- män kuin hyvä auto. Asiakas saa auton silloin kun tarvitsee ja pääsee siitä eroon, kun tarve loppuu ja autotyyppikin voi vaihdella aina sen hetkisen tarpeen mu- kaisesti. l

KIILTO FAMILY OY DI Esa Oksanen on nimitetty projekti-insinööriksi.

A-INSINÖÖRIT-KONSERNI DI Hannu Ropponen ja ins. Henrik Wikberg on nimitetty projektipäälliköiksi Espooseen. DI Risto Tulenheimo on nimitet- ty ohjelmistoasiantuntijaksi, ins. Ari-Matti Ilkka projektipäällikök- si, ins. Antti Virta projekti-insi- nööriksi ja RI, FK Teuvo Kasari geosuunnittelijaksi Tampereelle.

FINLAND RESTAURANTS OY Juha Niemiö on nimitetty kon- sultoivaksi Chefiksi.

VALKEAKOSKEN SEUDUN KEHITYS OY KTM Vesa Leppänen on nimi- tetty Urjalan ja Akaan yritys- asiamieheksi ja tradenomi Risto J. Rantala Akaan yritys- asiamieheksi.

LEMPÄÄLÄN KEHITYS OY Insinööri, kauppatieteiden mais- teri Kari Löytty, 53, on valittu toimitusjohtajaksi 1.8.2011 al- kaen.

MAINOSKENTTÄ Kristiina Mouna on nimitety AD/konseptisuunnittelijaksi.

PIRKANMAAN ELY-KESKUS FT Leena Vestala on nimitet- ty ylijohtajaksi ja E-vastuualueen johtajaksi.

Nimityksiä

KATSA OY Diplomi-insinööri Sami Nieme- läinen on nimitetty laatu- ja kehi- tyspäälliköksi ja insinööri Seppo Niemenmaa hankintapäälliköksi.

OY SWOT CONSULTING FINLAND LTD M.Sc. Olli Laasanen ja M.Sc. Keijo Parviainen on nimitetty johtaviksi konsulteiksi.

inointiviestintää markkinointiviestintää markkinointivi ntää markkinointiviestintää markkinointiv stintää markkinointiviestintää markkinointiviestintää markkinointiviestintää markkinointiviestintää markkinoi viestintää markkinointiviestintää markkinointiviestintä

MAINOSTOIMISTO ALBERT HALL

TAMPERE HELSINKI MTL:n jäsentoimisto Soita Mikko Reinikka 040 5669 504 mikko.reinikka@alberthall.www.alberthall.20 vuotta asiakkaidemme kumppanina

Finlaysoninkuja 13 33210 Tampere www.tammistoknuutila.fi

Onko tässä paikka sinun yrityksellesi?

www.tampereenkauppakamarilehti.fi

TAMPEREEN KAUPPAKAMARILEHTI 21

Document info
Document views164
Page views164
Page last viewedTue Jan 24 21:53:44 UTC 2017
Pages32
Paragraphs995
Words10442

Comments