X hits on this document

143 views

0 shares

0 downloads

0 comments

22 / 32

NÄIN

SEN NÄEN

MARKO KULMALA

tuottaja, kirjailija

MITÄ TAPAHTUI? VAALIT 2011

Moni on kysynyt mielessään viime viikkoina: mitä ta- pahtui? Osa on lisännyt sanojen ’mitä’ ja ’tapahtui’ vä- liin vielä jonkin suomalaiskansallisen voimasanan.

Kyllä, vaalien tulos yllätti kaikki. Mielipidemittauk- set olivat pielessä. Tulos oli jotain aivan muuta kuin en- nustettiin.

misen toinen osapuoli ei tee mitään. Paitsi äänestää ja valittaa. Tai mikä pahempaa, ei äänestä ja valittaa.

Politiikkaan pitää ja saa osallistua. Vaikkapa sitten jakamalla flaijereita tai soppaa tykeiltä vaalien alla ja vaatimalla edustajaltaan tekoja vaalien välillä. Tai jopa tekemällä ehdokkaalleen ehdotuksia edistettäväksi.

Jos Suomi olisi sama asia kuin suomalaisten kom- mentit Facebookissa, kaikesta päätellen Suomen vä- kiluku olisi pudonnut noin kolmeen miljoonaan viime viikkojen aikana. Moni uhosi muuttavansa maasta pois vastalauseena väärälle vaalitulokselle. Luulenpa että kukaan ei ole muuttanut minnekään.

Eduskunnan tärkein tehtävä on lainsäädäntövallan käyttäminen ja sen rinnalla hallituksen vallan valvon- ta. Eduskunnalla on myös jakamatonta arvovaltaa ja ar- vovaltaan kuuluu kysymys kunniasta. Ja kunniattomuu- desta.

Vihaiset viestit ovat sinkoilleet pitkin ja poikin sosi- aalista mediaa – ihmisillä on palava into osallistua poli- tiikkaan. Heti vaalien jälkeen.

Kun eduskuntaan pyrkivä kansanedustajaehdokas kokoaa itselleen vaalitiimiä ja kyselee mukaan vapaa- ehtoisia, vapaaehtoisten jono on harvinaisen lyhyt.

Kun puolueet yrittävät hankkia itselleen jäseniä, ko- vin moni ei innostu politiikasta tässä yhteydessä. Siis politiikan yhteydessä.

Silti monien mielestä vaalitulos on väärä.

Yksittäisen kansanedustajan olisi hyvä ymmärtää, mitä eduskunta tekee ja mitä se ei tee. Yksittäisen kan- sanedustajan olisi hyvä myös ymmärtää, mitä arvoval- ta on.

Arvovalta perustuu aina kohtuulliseen moraaliin. Moraali puolestaan perustuu hyviin käytöstapoihin. Niin yksinkertaista se on. Tai olisi.

Aika ajoin näkee kirjoituksia, joissa kansanedustajat kyselevät arvostuksensa perään. Arvostusta seuraava arvovalta on erikseen ja yhdessä jokaisen kansanedus- tajan omilla harteilla.

Politiikka ei ole sama asia kuin vaalit. Vaaleissa mita- taan puolueiden kannatus tiettynä hetkenä ja tiettyjen teemojen, asioiden valossa.

Koska on ilmeistä, että osa kansanedustajista ei ymmärrä tästä asiasta juuri mitään, olisi hyvä, että par- lamentaarikkoja koulutettaisiin. Paitsi käytöstapojen suhteen, myös asioiden suhteen.

Politiikka tehdään vaalien välillä

Suomessa on pitkään järjestetty maanpuolustus- kursseja. Moni osallistunut (en ole) on kääntynyt ym-

Demokratia on arvokkaampi asia kuin yksittäinen vaalitulos (ja oli se minunkin mielestäni väärä). Silti vaalitulosta on kun- nioitettava sellaisenaan. Mutta ei niin, et- tä sanotaan, että ”pulinat pois”. Päinvas- toin. Poliittinen keskustelu on myös puli- naa, jatkuvaa pulinaa.

Politiikka on yhteisten asioiden hoita- mista. Mutta ei niin, että asioiden hoita-

Arvostusta seuraava arvovalta on erikseen ja yhdessä jokaisen kansanedustajan omilla harteilla.

märtämään asioita toisin. Voisikohan esi- merkiksi Sitra ryhtyä järjestämään kan- sanedustajille omia maanpuolustuskurs- seja?

Sellaisia joissa kerrottaisiin mikä on tase, valtion velka, nettovarallisuus, ve- rokertymä, velkatakuu, kestävyysvaje

  • ja miten arvovaltaa syntyy seuraukse-

na hyvistä käytöstavoista. l

22 TAMPEREEN KAUPPAKAMARILEHTI > www.tampereenkauppakamarilehti.fi

Document info
Document views143
Page views143
Page last viewedFri Jan 20 05:49:49 UTC 2017
Pages32
Paragraphs995
Words10442

Comments