X hits on this document

139 views

0 shares

0 downloads

0 comments

25 / 32

www.facebook.com Tampereen kauppakamari www.youtube.com TampereCCI

Työ luottamustehtävissä palkittiin

Tampereen kauppakamarin valtuuskunnan kokouksessa 5.5. luovutettiin kunnia- kirjat seuraaville pitkään kauppakamarin luottamustehtävässä toimineille:

l Jukka Luoma, 1984 verovalio- kunnan jäsen, 1985-1990 vara- puheenjohtaja ja 1991-1995 pu- heenjohtaja, 1996-2007 laki- ja verovaliokunnan puheenjohtaja, 2008-2010 jäsen, 2003-2005 Keskuskauppakamarin lakivalio- kunnan jäsen sekä 2007-2010 kauppakamarin varapuheenjoh- taja l Kari Saikkonen, 2005-2010 matkailu- ja kongressivaliokun- nan jäsen l Markku Sinivaara, 1997-1999 valtuuskunnan jäsen ja 2001- 2010 laki- ja verovaliokunnan jä- sen l Saara Sinivuori, 1990-1992 valtuuskunnan jäsen, 1993-2005 matkailu- ja kongressivaliokunnan varapuheenjohtaja sekä 2005- 2010 jäsen

l Pertti Skogberg, 2002-2010 aluesuunnittelu- ja liikennevalio- kunnan jäsen l Pekka Söderling, 1994-1995 aluesuunnittelu- ja liikennevalio- kunnan jäsen, 1996-1998 ja 2009-2010 varapuheenjohtaja, 1999-2008 puheenjohtaja sekä 1995-1997 valtuuskunnan jäsen l Seppo Haataja, 2004-2010 ICT-valiokunnan jäsen ja 2005- 2008 valtuuskunnan jäsen l Hannu Pellinen, 1998-2009 tilintarkastusvaliokunnan vara- jäsen ja 2008-2010 valtuuskun- nan jäsen l Ali U. Saadetdin, 2004-2010 ICT-valiokunnan jäsen l Kari Salonen, 2005-2010 kou- lutusvaliokunnan jäsen l Jarmo Viteli, 2004-2010 ICT- valiokunnan jäsen

Markku Sinivaara (vas.), Kari Saikkonen, Jukka Luoma, Saara Sinivuori, Pertti Skogberg ja Pekka Söderling vastaanottivat kunniakirjansa kauppakamarin valtuuskunnan kokouksessa toukokuun alussa.

  • ●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

TAMPEREEN 28. KUKKAISVIIKOT 22.–30.7.

pa huomioida henkilöstö, asi- akkaat ja yhteistyökumppanit. Kierros korkeuksissa tai ka- rusellissa ja sen jälkeen lasil- linen kuohuvaa/kahvi ja kuk- kaisleivos/herkullinen viini-illal- linen? Kukkaislavan huikea oh- jelma tulee kaupanpäälle! Ko- koa oma kukkaiskierroksesi tai kysy meiltä vinkkejä. Liput 4 / hlö, 30 /10 kappaleen sar- jalippu. Lipputilaukset: www. kukkaisviikot.fi/maailmanpy- ora-keskustorilla/liput/

ta klo 15.00 ja saapuu Keskus- torille noin tuntia myöhemmin. Kokoa työ- tai harrastuspo- rukka kasaan ja lähde ryhmä- si kanssa mukaan tuomaan iloa runsaalle yleisölle! Musiik- kia, tanssia, väriä - ideat kukki- maan! Paraatin jälkeen on kuk- kien hyväntekeväisyyshuuto- kauppa, mihin voi lahjoittaa pa- raatissa käytetyt kukkasomis- teet. Ilmoittaudu mukaan www. kukkaisviikot.fi/ilmoittaudu/ 31.5.2011 mennessä.

MUKAAN KUKKAISPARAATIIN Kukkaisviikkojen avajaisia vie- tetään lauantaina 23.7. klo 12.00–19.00. Kukkaisparaa- ti lähtee liikkeelle Sorin aukiol-

Tiedotamme paraatijärjes- tyksestä ja käytännön ohjeista viikolla 28, joten ilmoita myös sähköpostiosoite, jota luetaan kyseisenä aikana. l

Kukkaisviikot on kesän värik- käin ja iloisin festivaali! Kuk- kasin somistettu kaupunki ja maksuton, ikärajaton ohjel- ma Keskustorin Kukkaisla- valla tarjoaa riemuja parhaim- millaan; Negative, Heikki Sa- lo Tulipalo, SauruXet, Fintel- ligens, Werner Bros... Maail- manpyörä nostaa korkeuksiin tänäkin kesänä ja saa seurak- seen nostalgisen hevoskaru- sellin. Kukkaisterassi & Kult- tuuriravintola Kivi ja torikah- vila Keskustorilla sekä Viiniky- lä Frenckellissä palvelevat ko- ko Kukkaisviikkojen ajan.

TILAA LIPUT YRITYKSELLE Maailmanpyörän ja karusel- lin liput ovat erinomainen ta-

TAMPEREEN KAUPPAKAMARILEHTI 25

Document info
Document views139
Page views139
Page last viewedWed Jan 18 16:07:26 UTC 2017
Pages32
Paragraphs995
Words10442

Comments