X hits on this document

PDF document

JANAKKALA HARVIALAN YLEISKAAVA - page 1 / 7

28 views

0 shares

0 downloads

0 comments

1 / 7

1

JANAKKALA HARVIALAN YLEISKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA / TÄYDENTYVÄ 20.5.2003

Yleiskaava-alueen alustava rajaus Arvioitu vaikutusalue

Suunnittelualue Alue sijaitsee 5 km Turengista pohjoiseen, Hiidenjoen ja rautatien välissä. Hiiden- jokeen laskeva Pikkujoki rajaa aluetta lännessä. Alueelle on Harvialantieltä kaksi rautatien ali johdettua tieyhteyttä. Alueen koko on n. 180 ha.

Suunnittelualueeksi on rajattu aluekokonaisuus, jolla on kolmella suunnalla rajaava elementti: Pohjoisessa rautatie rajaa aluetta. Kaksi rautatien alitusta ovat lähtökoh- tana suunnitteluratkaisulle. Hiidenjoki ja Pikkujoki muodostavat luonnollisen raja- uksen alueelle etelässä ja lännessä. Niemenpään yhteystarve on turvattava nyt käsillä olevan alueen kautta. Lännessä alue rajataan maatiloihin. Maanpinnan ma- tala taso rajaa yhdyskuntarakenteen laajenemisen alueen itäosassa.

Karttaan on rajattu arvioitu välitön vaikutusalue ulottuvaksi Harvialantiehen ja Hii- denjoen vastarannalle. Kokonaan uuden asuntoalueen vaikutukset ulottuvat eri ta- voin arvioiden koko Turengin - Hämeenlinnan akselille.

Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet Janakkalan kunta hankki Harvialan alueen v. 1989 käytettäväksi yhdyskuntaraken- tamista varten. Alue on tarkoitus kaavoittaa asumiseen ja pääasiassa pientalora- kentamisen tarpeita varten. Turengin Kauriinmaa rakentunee täyteen muutaman lähivuoden kuluessa. Tämän jälkeen Harviala on Turengin suunnan tärkein tontti- tarjonnan ja asuntorakentamisen kohde.

Document info
Document views28
Page views28
Page last viewedThu Dec 22 10:07:25 UTC 2016
Pages7
Paragraphs183
Words1670

Comments