X hits on this document

PDF document

JANAKKALA HARVIALAN YLEISKAAVA - page 4 / 7

29 views

0 shares

0 downloads

0 comments

4 / 7

4 la. Alueen pääosa on loivasti kumpuilevaa ja avointa peltoa tai puuntaimiviljelyssä olevaa aluetta. Puiden taimiviljelyn johdosta alueen maisematila on alati muuttuva. Hiidenjoen ja Pikkujoen varressa on alavaa, puustoista aluetta 50-150 metrin levyi- senä vyöhykkeenä.

Rakennettu ympäristö Harviala on ollut aateliskartano, jonka historia ulottuu 1300-luvulle. Suurimmillaan kartanon maita on ulottunut Turkuun saakka. Harvialan historia taimitarhana alkaa v. 1913 W. Rosenlew & Co Osakeyhtiön tultua omistajaksi. Tuolloin tilan pinta-ala oli n. 13 000 ha. Kartanon päärakennus sijaitsee radan toisella puolen, tämän suunnittelualueen ulkopuolella.

1920-luvulla alueelle rakennettiin huomattava rakennuskanta. Keskeisesti alueella sijaitsee Harvialan kartanon vanha 100 m pituinen navettarakennus, Alikartano, jo- ka on nykyisin taimitarhan tuotantorakennuksena. Katajamäen asuntoryhmä ja Si- kopiiri ovat kartanon työntekijöilleen rakentamia tiilisiä asuinrakennuksia, jotka omaavat rakennustaiteellista arvoa. Rakennusten suunnittelijat ovat arkkitehdit Frosterus & Gripenberg. Entisellä Harvialan asema-alueella on asemarakennus asuntona, toinen asuinrakennus ja vapaa-ajan käytössä oleva asuinrakennus sekä talousrakennuksia. Alikartanontien varressa on 4 maatilojen talouskeskusta ryh- mänä. Radan vieressä on punainen asuinrakennus, Nyrkkiälä.

Janakkalan kunta on toteuttanut vesijohtolinjan Harvialantien varteen.

Palvelut

Harvialantien toisella puolella sijaitseva Harvialan ala-aste tulee toimimaan alueen kouluna. Muut kunnalliset palvelut ja kaupalliset palvelut sijaitsevat Turengissa.

Liikenne

Ajoneuvoliikenteen yhteydet suunnittelualueelle ovat Harvialantiehen liittyvän Ali- kartanontien kaksi rautatien alikulkua. Läntisen alikulun tiealueen leveydessä, 12 m, on varauduttu kevyen liikenteen väylän toteuttamiseen. Vapaa korkeus on 4,6 m.

Yhdyskuntarakenne Hämeenlinnan puolella yhdyskuntarakenne jatkuu Harvialantien varressa lähes kuntien rajalle asti. Pitkällä tähtäimellä taajamarakenteen nähdään jatkuvan nau- hamaisena myös Janakkalan puolella, jolloin Hämeenlinna-Turenki välille muodos- tuu yhtenäinen yhdyskuntarakenne.

Harvialan ottaminen yhdyskuntarakenteen piiriin tukeutuu nykyisiin liikenneyhteyk- siin, ja hyödyntää nykyistä joukkoliikenteen rakennetta Hämeenlinnan ja Turengin välissä.

Maanomistus Janakkalan kunta omistaa pääosan alueesta. Pellot on vuokrattu viljelylle ja puiden taimituotannolle. Alueen sisällä on yksityisten omistamia alueita seuraavasti:

 • -

  Alikartanon taimikeskus, n. 7 ha.

 • -

  Katajamäki, asuinrakennukset ja talousrakennukset, n. 1,1 ha.

 • -

  Sikopiiri, asuinrakennus, n. 0,6 ha.

 • -

  Entiseen Harvialan asemaan liittyvät alueet, asuinkäytössä, n. 3,6 ha.

 • -

  4 maatilojen talouskeskusta, n. 7,8 ha.

 • -

  Nyrkkiälä, asuinrakennus, n. 0,5 ha.

 • -

  Gasum Oy:n anodikenttä, n. 0,3 ha.

OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS

Document info
Document views29
Page views29
Page last viewedThu Jan 19 05:06:18 UTC 2017
Pages7
Paragraphs183
Words1670

Comments